Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā

Izdarīt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110.A, 247.A nr.; 2021, 37., 50.B, 55.A, 68.A, 73.A, 118., 129.A, 186.A, 207., 232., 244.B, 248.B nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 14. panta 1.1 daļā skaitļus un vārdus "2021. gada 31. decembrim" ar vārdiem "saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktās ārkārtējās situācijas beigām".

2. 23. pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019. pārskata gadu, 2020. pārskata gadu un 2021. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trim mēnešiem pārsniedz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu.

(2) Biedrība vai nodibinājums, kas gada pārskatu iesniedz termiņā, kurš pārsniedz Biedrību un nodibinājumu likuma 52. panta trešajā daļā un 102. pantā noteikto gada pārskata iesniegšanas termiņu, ir tiesīgi iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskatu vai tā daļu par 2019., 2020. un 2021. gadu attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam, 2021. gada 30. jūnijam un 2022. gada 30. jūnijam.

(3) Reliģiskā organizācija, kuras gada pārskatu iesniegšanas termiņu nosaka saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 13. panta ceturtās daļas 2. punktu izdotie Ministru kabineta noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskatu vai tā daļu par 2019., 2020. un 2021. gadu attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam, 2021. gada 30. jūnijam un 2022. gada 30. jūnijam.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedriskā labuma organizācija Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 13. panta pirmajā daļā minēto darbības pārskatu par 2019., 2020. un 2021. gadu ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam, 2021. gada 30. jūnijam un 2022. gada 30. jūnijam."

3. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 pants. Pašvaldību kapitālsabiedrības, kurās pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotās kapitālsabiedrības, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, 2022. gadā ir tiesīgas saņemt valsts budžeta aizdevumu kurināmā iegādei ar pašvaldības vai vairāku pašvaldību galvojumu 100 procentu apmērā no valsts aizdevuma apmēra. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz diviem gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz vienam gadam no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas. Aizdevumam netiek piemērota fiksētā valsts aizdevuma apkalpošanas maksa. Aizdevumi 2022. gadā tiek nodrošināti valsts budžeta aizdevumu kopējā palielinājuma ietvaros."

4. 37. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitļus "Līdz 2021. gada 31. decembrim";

izslēgt vienpadsmito daļu.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Grozījums šā likuma 14. panta 1.1 daļā par skaitļu un vārdu "2021. gada 31. decembrim" aizstāšanu ar vārdiem "saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktās ārkārtējās situācijas beigām" piemērojams, sākot ar 2022. gada 1. janvāri."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 20. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 21. janvārī

22.01.2022