Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 13

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 20. §)

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 765 "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
11. panta 5.1 daļas 2. punktu
un 11. panta 5.2 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 765 "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 254. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Atskaites indeksa pieaugumu (AIP) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

AIPt - perioda AIP aprēķina dienā atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem;

LBEATREUt - aprēķina dienas obligāciju indekss Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged (LBEATREU Index, FIGIBBG002SG6D04);

LBEATREU0 - perioda sākuma dienas obligāciju indekss Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem;

SXXRt - aprēķina dienas akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return (SXXR Index; FIGI BBG000P5N0N9; ISIN EU0009658210);

SXXR0 - perioda sākuma dienas akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem;

KAP - akciju indeksa daļa, kas tiek noteikta atbilstoši ieguldījumu plāna prospektā paredzētajam maksimālajam ieguldījumu īpatsvaram kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos:

KAP = 0,72, ja īpatsvars ir no 75 % (neieskaitot) līdz 100 % (ieskaitot);

KAP = 0,54, ja īpatsvars ir no 50 % (neieskaitot) līdz 75 % (ieskaitot);

KAP = 0,36, ja īpatsvars ir no 25 % (neieskaitot) līdz 50 % (ieskaitot);

KAP = 0,18, ja īpatsvars ir no 0 % (neieskaitot) līdz 25 % (ieskaitot);

KAP = 0,0, ja plāna prospektā šādi ieguldījumi nav paredzēti."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

13.01.2022