Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā

Izdarīt Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12. nr.; 1998, 15. nr.; 2000, 10. nr.; 2003, 15. nr.; 2006, 12. nr.; 2007, 12., 21. nr.; 2008, 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 213. nr.; 2019, 123., 248.A nr.; 2020, 123. nr.; 2021, 92.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar VII2 nodaļu šādā redakcijā:

"VII2 nodaļa
Zāļu, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, aprite Nacionālajos bruņotajos spēkos

42.5 pants. Lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildi, Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, iegādājas tikai no zāļu lieltirgotavām un vispārēja tipa aptiekām.

42.6 pants. Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava iegādājas, saņem, uzglabā, nodod bezatlīdzības lietošanā, uzskaita un iznīcina zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas.

42.7 pants. Lai nodrošinātu medicīnisko palīdzību Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, Nacionālie bruņotie spēki, dodoties piedalīties militārajās mācībās ārzemēs vai starptautiskajā operācijā, saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera apstiprinātu sarakstu ir tiesīgi pārvest pāri valsts robežai zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas.

42.8 pants. Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavas atbildīgā amatpersona Nacionālo bruņoto spēku glābēja komplektā ietilpstošās zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, izsniedz glābējam, kurš ir apguvis paplašinātās pirmās palīdzības glābēja mācību kursu saskaņā ar mācību programmu un piedalās starptautiskajā operācijā vai pilda kaujas uzdevumus Latvijas Republikas teritorijā, vai Nacionālo bruņoto spēku medicīnas apakšvienības atbildīgajai amatpersonai.

42.9 pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava sniedz Zāļu valsts aģentūrai un Veselības inspekcijai informāciju par to zāļu izlietojumu, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas."

2. Aizstāt 53. panta trešajā daļā skaitli "47." ar skaitli "50.".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Šā likuma VII2 nodaļa stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī."

4. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Komisijas 2021. gada 12. marta deleģētās direktīvas (ES) 2021/802, ar kuru attiecībā uz jauno psihoaktīvo vielu metil-3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-ēn-1-il)-1H-indazol3-karbonil]amino}butanoāta (MDMB-4ēn-PINACA) un metil-2-{[1-(4-fluorbutil)-1H-indol3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoāta (4F-MDMB-BICA) iekļaušanu "narkotiskās vielas" definīcijā groza Padomes pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 9. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 21. decembrī

22.12.2021