Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 810

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 145. nr.; 2017, 174. nr.; 2018, 59. nr.; 2019, 138. nr.; 2020, 51. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" īstenošanas noteikumi".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķi "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākumu "Atbalsts NEET jauniešiem" (turpmāk - atbalsta mērķis);".

3. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. kopējo iznākuma rādītāju - līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros, - 5 035, tai skaitā:

5.1.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros sasniedzamo iznākuma rādītāju - līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros, - 4 235;

5.1.2. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" ietvaros sasniedzamo iznākuma rādītāju - līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros no programmas "Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām" (turpmāk - REACT-EU) finanšu līdzekļiem, - 800, tai skaitā NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu, izmantojot REACT- EU finansējumu atbilstoši plānotajam 2021. gada piešķīrumam, - 620, un atbilstoši plānotajam 2022. gada piešķīrumam, - 180;".

4. Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. kopējo rezultāta rādītāju - līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros, - 3 525, tai skaitā:

5.2.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros sasniedzamo rezultāta rādītāju - līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros, - 2 965;

5.2.2. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" ietvaros sasniedzamo rezultāta rādītāju - līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros, - 560, tai skaitā NEET jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu, izmantojot REACT- EU finansējumu atbilstoši 2021. gada piešķīrumam, - 434, un atbilstoši plānotajam 2022. gada piešķīrumam, - 126;".

5. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Atbalsta mērķim pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 9 960 331 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 280 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 494 051 euro, tai skaitā:

9.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķim "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 460 330 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 7 191 280 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 269 050 euro;

9.2. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākumam "Atbalsts NEET jauniešiem" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 500 001 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 1 275 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 225 001 euro, kas ietver REACT- EU finansējumu atbilstoši 2021. gada piešķīrumam - 1 158 029 euro (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 984 324 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 173 705 euro) un atbilstoši 2022. gada piešķīrumam - 341 972 euro (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 290 676 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 51 296 euro)."

6. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Atbalsta mērķa projektu īsteno no 2014. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

17.12.2021