Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Konkurences likumā

Izdarīt Konkurences likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22. nr.; 2004, 10. nr.; 2008, 9., 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2013, 188. nr.; 2015, 107. nr.; 2016, 104. nr.; 2017, 208. nr.; 2019, 71. nr.) šādus grozījumus:

1. 5. pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Konkurences padomes priekšsēdētāju, kas ir arī padomes priekšsēdētājs, un četrus padomes locekļus pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā uz pieciem gadiem apstiprina Ministru kabinets. Viena un tā pati persona var būt par padomes priekšsēdētāju vai padomes locekli ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.";

izslēgt trešo daļu.

2. Papildināt 8. panta pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) iesniegumu un sūdzību izskatīšanu."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Padomes priekšsēdētājam un padomes locekļiem, kas amatā iecelti līdz 2022. gada 30. jūnijam, noteiktais pilnvaru termiņš ir nemainīgs. Ja padomes priekšsēdētājs vai padomes loceklis sācis pildīt amata pienākumus līdz 2022. gada 30. jūnijam un turpina tos pildīt pēc šā datuma, viņa pilnvaru termiņš tiek skaitīts no dienas, kad stājas spēkā Ministru kabineta rīkojums par viņa apstiprināšanu padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļa amatā.

19. Ministru kabinets veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka, sākot ar 2022. gada 1. jūliju, padomes sastāvā ir tās priekšsēdētājs un četri padomes locekļi."

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 4. decembrī

01.01.2022