Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā

Izdarīt Starptautiskās palīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2008, 74. nr.; 2009, 94. nr.; 2013, 188., 222. nr.; 2016, 249. nr.; 2020, 21. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19) aģentūra - institūcija, kas veic šajā likumā noteiktās funkcijas, lai veicinātu Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju dalību ārvalstu starptautiskās palīdzības sniedzēju finansētos attīstības sadarbības projektos."

2. Papildināt 2. pantu ar vārdiem "kā arī attīstītu Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju prasmes un veicinātu to dalību ārvalstu starptautiskās palīdzības sniedzēju finansētos attīstības sadarbības projektos".

3. Papildināt 4. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Aģentūra nodrošina Eiropas Savienības ārējās darbības instrumentu un citu ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētu attīstības sadarbības projektu vienotā kontaktpunkta un koordinatora funkciju izpildi, sniedzot atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību juridiskajām personām attīstības sadarbības projektu piedāvājumu izstrādes, iesniegšanas un projektu administrēšanas procesā. Aģentūras funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra."

4. Papildināt likumu ar 15. pantu šādā redakcijā:

"15. pants. Dalība ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāja finansētā attīstības sadarbības projektā

(1) Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūcijas atbilstoši kompetencei vai privāto tiesību juridiskā persona var piedalīties ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāja finansētā attīstības sadarbības projektā un veikt attīstības sadarbības projekta īstenotāja pienākumus, ievērojot attiecīgā starptautiskās palīdzības finansētāja noteikumus, pēc kādiem tiek izraudzīti tā finansēta attīstības sadarbības projekta īstenotāji.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās valsts un pašvaldību institūcijas un privāto tiesību juridiskās personas var vērsties aģentūrā, lai saņemtu konsultatīvu atbalstu pieteikumu vai projektu piedāvājumu izstrādē un iesniegšanā dalībai Eiropas Savienības ārējās darbības instrumentu finansētos attīstības sadarbības projektos vai programmās, kā arī atbalstu projektu administrēšanas procesā. Aģentūra var sniegt konsultatīvu atbalstu arī attiecībā uz dalību citu ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētos attīstības sadarbības projektos. Aģentūras atbalsta sniegšanas nosacījumus, atbalsta apjomu un sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Aģentūra var uzņemties attīstības sadarbības projekta koordinatora lomu un iesniegt pieteikumu vai projekta piedāvājumu dalībai ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāja finansēta attīstības sadarbības projekta īstenošanā."

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 4. decembrī

01.01.2022