Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/13

Rīgā 2021. gada 2. decembrī (prot. Nr. 50, 1. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 26. jūnija lēmumā Nr. 1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
4. panta otro daļu, 13. panta pirmo un piekto daļu,
13.1 panta trešo daļu, 36. panta ceturto daļu,
37. panta pirmo un ceturto daļu
un Enerģētikas likuma 85. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 126.nr.; 2017, 254.nr.; 2018, 31.nr., 219.nr.; 2019, 110.nr., 248.nr; 2020, 184.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 90.23punktu šādā redakcijā:

"90.23 Nebalansa cenu aprēķina šādi:

90.231. ja nebalansa aprēķina periodā t koordinētā balansēšanas apgabalā veiktas normālās aktivizācijas tikai augšupvērstai regulēšanai:

, kur

- regulēšanas elektroenerģijas cena augšupvērstai regulēšanai nebalansa aprēķina periodam t, kas noteikta saskaņā ar šā kodeksa 90.2punktā minētajiem balansēšanas tirgus noteikumiem (EUR/ MWh);

- neitralitātes komponente, kas aprēķināta šādi:

, kur

- koordinētā balansēšanas apgabala pārvades sistēmas operatoru ieņēmumu un izdevumu starpība nebalansa aprēķina periodam t, kas pārvades sistēmas operatoriem radusies, veicot balansēšanas darbības noteiktā nebalansa aprēķina periodā t (EUR);

- koordinētā balansēšanas apgabala pārvades sistēmas operatoru ieņēmumu un izdevumu starpība nebalansa aprēķina periodam t, kas pārvades sistēmas operatoriem radusies, iepērkot un pārdodot balansēšanas elektroenerģiju no koordinētā balansēšanas apgabala pārvades sistēmas operatoru izvēlēta atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāja (EUR);

- balansēšanas pakalpojuma saņēmēja radītais nebalanss noteiktā nebalansa aprēķina periodā t (MWh), ko izmanto kopējā balansēšanas pakalpojuma saņēmēju radītā nebalansa noteikšanai. Kopējais balansēšanas pakalpojuma saņēmēju radītais nebalanss ir vienāds ar koordinētā balansēšanas apgabala neto nebalansu, kurš sastāv no katras elektroenerģijas sistēmas, kas veido koordinēto balansēšanas apgabalu, neto nebalansa;

- balansēšanas pakalpojuma saņēmēja radītais nebalanss noteiktā nebalansa aprēķina periodā t (MWh), kurā notikusi pāraktivizācija. Pāraktivizācija ir situācija nebalansa aprēķina periodā t, kad notikušas neparedzamas izmaiņas balansēšanas pakalpojuma saņēmēju piešķirtajā elektroenerģijas daudzumā, kā rezultātā sākotnējās regulēšanas solījumu aktivizācijas veiktas pretēji nebalansa aprēķina periodā noteiktajam koordinētā balansēšanas apgabala nebalansa virzienam. Ja nav notikusi pāraktivizācija, aprēķina komponente ir 0;

- nebalansa norēķinu periodā t izmantotā regulēšanas elektroenerģijas cena, kas piemērota saskaņā ar šā kodeksa 90.231., 90.232. vai 90.234.apakšpunkta nosacījumiem (EUR/ MWh);

N - balansēšanas pakalpojumu saņēmēju skaits koordinētajā balansēšanas apgabalā;

n - konkrētais balansēšanas pakalpojuma saņēmējs;

T - kopējais nebalansa aprēķinu periodu skaits norēķinu periodā;

90.232. ja nebalansa aprēķina periodā t koordinētā balansēšanas apgabalā veiktas normālās aktivizācijas tikai lejupvērstai regulēšanai:

, kur

- regulēšanas elektroenerģijas cena lejupvērstai regulēšanai nebalansa aprēķina periodam t, kas aprēķināta saskaņā ar šā kodeksa 90.2punktā minētajiem balansēšanas tirgus noteikumiem (EUR/ MWh);

90.233. ja nebalansa aprēķina periodā t koordinētā balansēšanas apgabalā veiktas normālās aktivizācijas gan augšupvērstai, gan lejupvērstai regulēšanai, nebalansa cenu aprēķina šādi:

90.233.1. nebalansa aprēķina periodam t, kad koordinētā balansēšanas apgabalā ir bijis elektroenerģijas iztrūkums:

90.233.2. nebalansa aprēķina periodam t, kad koordinētā balansēšanas apgabalā ir bijis elektroenerģijas pārpalikums:

90.234. ja nebalansa aprēķina periodā t koordinētā balansēšanas apgabalā nav veiktas aktivizācijas, regulēšanas elektroenerģijas cenas vietā lieto ietaupītās aktivizācijas vērtību, ko, ievērojot to, vai koordinētajā balansēšanas apgabalā ir bijis elektroenerģijas iztrūkums vai pārpalikums, nosaka šādi:

90.234.1. nebalansa aprēķina periodam t, kad koordinētā balansēšanas apgabalā ir bijis elektroenerģijas iztrūkums:

, kur

- zemākā cena no nebalansa aprēķina periodā t pieejamiem augšupvērstas regulēšanas solījumiem, kurus iesnieguši koordinētā balansēšanas apgabala regulēšanas pakalpojuma sniedzēji (EUR/ MWh). Ja nebalansa aprēķina periodā t nav bijuši pieejami augšupvērstas regulēšanas solījumi, kurus iesnieguši koordinētā balansēšanas apgabala regulēšanas pakalpojuma sniedzēji, ietaupītās aktivizācijas vērtība ir 0 (EUR/ MWh);

90.234.2. nebalansa aprēķina periodam t, kad koordinētā balansēšanas apgabalā ir bijis elektroenerģijas pārpalikums:

, kur

- augstākā cena no nebalansa aprēķina periodā t pieejamiem lejupvērstas regulēšanas solījumiem, kurus iesnieguši koordinētā balansēšanas apgabala regulēšanas pakalpojuma sniedzēji (EUR/ MWh). Ja nebalansa aprēķina periodā t nav bijuši pieejami lejupvērstas regulēšanas solījumi, kurus iesnieguši koordinētā balansēšanas apgabala regulēšanas pakalpojuma sniedzēji, ietaupītās aktivizācijas vērtība ir 0 (EUR/ MWh).";

1.2. Aizstāt 90.24punktā vārdu "mērķa" ar vārdu "neitralitātes".

2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

01.01.2022