Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 118. nr.; 2011, 103., 144. nr.; 2012, 166. nr.; 2013, 40., 46., 61., 87., 234. nr.; 2014, 92., 225. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 2., 111., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 130., 204. nr.; 2020, 115.A, 119.C, 223., 243. nr.; 2021, 88.A nr.) šādus grozījumus:

1. 21.8 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja Padomei nav iespēju īstenot šā panta pirmajā daļā noteiktās darbības, tai ir tiesības pieņemt lēmumu (vispārīgo administratīvo aktu), ar kuru tiek ierobežota piekļuve tām Latvijā pieejamām tīmekļvietnēm, kurās tiek retranslētas audiovizuālās programmas bez retranslācijas atļaujas, liedzot piekļuvi šīm tīmekļvietnēm uz laiku līdz 24 mēnešiem. Lēmuma darbības laikā tīmekļvietņu īpašniekiem vai pārstāvjiem ir tiesības vērsties Padomē ar iesniegumu retranslācijas atļaujas saņemšanai, ievērojot šā likuma 19. pantā noteikto kārtību.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja šā panta otrajā daļā minētajā lēmumā noteiktais termiņš ir beidzies un Padomē nav saņemts šā panta otrajā daļā minētais iesniegums, nav izsniegta retranslācijas atļauja vai panākta vienošanās par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu, Padome, pārliecinoties par to, ka audiovizuālās programmas tiek retranslētas bez atļaujas, ir tiesīga atkārtoti pieņemt lēmumu par piekļuves ierobežošanu tīmekļvietnei uz laiku līdz 24 mēnešiem, atkāpjoties no šā likuma 21.7 pantā noteiktās kārtības.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai nodrošinātu šā panta otrajā un 2.1 daļā minēto lēmumu izpildi, Padome savā tīmekļvietnē uztur un aktualizē šā panta otrajā daļā minēto tīmekļvietņu sarakstu."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Šā likuma grozījums par 21.8 panta papildināšanu ar 2.1 daļu piemērojams tām tīmekļvietnēm, attiecībā uz kurām Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome lēmumu par piekļuves ierobežošanu pieņēmusi pēc šā grozījuma spēkā stāšanās."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 28. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 9. novembrī

23.11.2021