Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/2021

Mārupē 2021. gada 29. septembrī

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"

Pieņemti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 77
(sēdes prot. Nr. 11)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 7. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Centrālās administrācijas darbu vada administrācijas vadītājs."

2. Svītrot saistošos noteikumu 26.1. apakšpunktu.

3. Svītrot no saistošo noteikumu 26.4. apakšpunkta vārdus "Centrālās administrācijas darbiniekus".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Saistošo noteikumu Nr. 17/2021 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - ministrija) 2021. gada 2. augusta atzinums Nr. 1-18/7187 par Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 9. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi novērst trūkumus, kas norādīti ministrijas 2021. gada 2. augusta atzinumā Nr. 1-18/7187.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar sabiedrību nav paredzētas.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

07.10.2021