Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā

Izdarīt Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 127. nr.; 2017, 47. nr.; 2019, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "normatīvie noteikumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "noteikumi" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 3. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijas Banka informē Finanšu ministriju par lēmumiem, ko tā plāno pieņemt saskaņā ar šo likumu, un saņem Finanšu ministrijas saskaņojumu pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kuriem ir tieša fiskāla ietekme."

4. Izslēgt 4. panta otro daļu.

5. Izslēgt 20. pantā vārdus "ja nepieciešams, kopā ar Latvijas Banku".

6. Aizstāt 48. panta piektās daļas 5. punktā vārdus "citus pasākumus" ar vārdiem "administratīvos pasākumus".

7. Izslēgt 103. panta otrās daļas 2. punktu.

8. Izslēgt 104. panta pirmās daļas 2. punktu.

9. 105. pantā:

izslēgt pirmās daļas 6. punktu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "Latvijas Banka".

10. 129. pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. un 3. punktu;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par šā panta pirmajā daļā minēto šā likuma pantu, Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu vai pieņemto lēmumu pārkāpumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona izbeidz šādu rīcību un atturas no tās atkārtošanas;

2) noteikt pagaidu aizliegumu pildīt pienākumus tam iestādes vai finanšu sabiedrības padomes vai valdes loceklim vai kādai citai fiziskajai personai, kura uzskatāma par atbildīgu par attiecīgo pārkāpumu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

11. 130. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "par sankcijām, kas piemērotas" ar vārdiem "par sankcijām un administratīvajiem pasākumiem, kas piemēroti" un vārdus "administratīvā akta pārsūdzēšanu" - ar vārdiem "administratīvā akta apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "ka tās fiziskās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija" ar vārdiem "ka fiziskās personas datu atklāšana";

papildināt piekto daļu ar vārdiem "un administratīvajiem pasākumiem".

12. Papildināt 131. panta pirmo daļu pēc vārda "akta" ar vārdiem "apstrīdēšana un".

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Uz šā likuma pamata līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

4. Šā likuma grozījumi par vārdu "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā), vārdu "normatīvie noteikumi" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdu "noteikumi" (attiecīgā locījumā), 3. panta trešās daļas jaunā redakcija, grozījums par 4. panta otrās daļas izslēgšanu un grozījums 20. pantā, grozījumi par 103. panta otrās daļas 2. punkta un 104. panta pirmās daļas 2. punkta izslēgšanu, grozījumi 105. panta pirmajā un ceturtajā daļā, grozījums 130. panta pirmajā daļā par vārdu "administratīvā akta pārsūdzēšanu" aizstāšanu ar vārdiem "administratīvā akta apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu" stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Bankas likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

20.10.2021