Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196., 205. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 187., 227. nr.; 2014, 172., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 31., 115. nr.; 2017, 132., 222. nr.; 2018, 89., 220. nr.; 2019, 129. nr.; 2021, 121.B nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 21.1 panta otrajā daļā vārdu "normatīvos".

3. Izslēgt 37.1 pantā vārdu "normatīvos".

4. 45. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdus "sniedzējus un maksājumu iestādes" ar vārdiem "sniedzējus, maksājumu iestādes un kapitālsabiedrības, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu";

izslēgt pirmās daļas 6. punktu;

izslēgt otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunktā vārdu "maiņas".

5. 47. pantā:

izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdu "normatīvos";

izslēgt trešo daļu.

6. Izslēgt 60. panta pirmās daļas 2. punkta "d" apakšpunktu.

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 63. un 64. punktu šādā redakcijā:

"63. Uz šā likuma pamata līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi un ieteikumi piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi un ieteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

64. Šā likuma grozījumi par vārdu "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārda "normatīvos" izslēgšanu 21.1 panta otrajā daļā, 37.1 pantā un 47. panta otrās daļas ievaddaļā, vārdu "sniedzējus un maksājumu iestādes" aizstāšanu ar vārdiem "sniedzējus, maksājumu iestādes un kapitālsabiedrības, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" 45. panta pirmās daļas 1. punktā, 45. panta pirmās daļas 6. punkta izslēgšanu, 47. panta trešās daļas izslēgšanu, 60. panta pirmās daļas 2. punkta "d" apakšpunkta izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Bankas likumu."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

01.11.2021