Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Prokuratūras likumā

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12. nr.; 1996, 5., 13. nr.; 1998, 9., 23. nr.; 2000, 14. nr.; 2002, 22. nr.; 2003, 15. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 16. nr.; 2009, 3., 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 205. nr.; 2011, 112., 117. nr.; 2012, 195. nr.; 2013, 183. nr.; 2015, 56. nr.; 2016, 123. nr.; 2018, 220. nr.; 2019, 251. nr.; 2020, 49., 119.A nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 58.9 pantu šādā redakcijā:

"58.9 pants. Eiropas deleģētā prokurora iecelšanas amatā sekas

(1) Prokurors pēc iecelšanas Eiropas deleģētā prokurora amatā turpina ieņemt amatu Latvijas Republikas prokuratūrā bez amatam atbilstošas atlīdzības saglabāšanas.

(2) Tiesnesis pēc iecelšanas Eiropas deleģētā prokurora amatā tiek iecelts Latvijas Republikas prokuratūras prokurora amatā tāda līmeņa prokuratūras struktūrvienībā, kas atbilst viņa ieņemtajam tiesneša amatam tiesā. Šajā gadījumā nav attiecināmi šā likuma 33. panta pirmās daļas 6. punkta nosacījumi.

(3) Latvijas Republikas prokuratūras prokurora amata un Eiropas deleģētā prokurora amata vienlaicīga ieņemšana nav uzskatāma par amatu savienošanu likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē."

2. Papildināt panta septīto B nodaļu ar 58.10 pantu šādā redakcijā:

"58.10 pants. Eiropas deleģētā prokurora atlīdzība un sociālās garantijas

(1) Eiropas deleģētais prokurors atlīdzību saskaņā ar regulā (ES) 2017/1939 noteikto saņem no Eiropas Prokuratūras budžeta.

(2) Eiropas deleģētie prokurori, ievērojot regulā (ES) 2017/1939 noteikto, ir sociāli apdrošināmi saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" kā darba ņēmēji, ņemot vērā šajā likumā noteikto.

(3) Eiropas deleģētajam prokuroram obligāto iemaksu objekts ir atlīdzība atbilstoši ieņemamam amatam Latvijas Republikas prokuratūrā.

(4) Obligātās iemaksas par Eiropas deleģēto prokuroru veic prokuratūra pilnā apmērā, nepiemērojot obligāto iemaksu likmes sadalījumu starp darba devēju un darba ņēmēju.

(5) Eiropas deleģētajam prokuroram sociālās apdrošināšanas pakalpojumus piešķir saskaņā ar speciālajiem likumiem.

(6) Par laiku, kad prokurors bija iecelts Eiropas deleģētā prokurora amatā, izdienas pensijas vidējās mēneša darba algas aprēķinā ņem vērā atlīdzību atbilstoši ieņemamam amatam Latvijas Republikas prokuratūrā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 30. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 5. oktobrī

06.10.2021