Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 644

Rīgā 2021. gada 17. septembrī (prot. Nr. 61 8. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 013 0199) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 013 0185) 0,4935 ha platībā - Rankas ielā 9B, Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 013 0198) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 013 0183) 1,4581 ha platībā - Uriekstes ielā 9A, Rīgā;

1.3. nekustamo īpašumu "Paegļi-2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8074 005 0177) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 005 0177) 0,3000 ha platībā - Mālpils pagastā, Siguldas novadā;

1.4. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 510 0394) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 010 3111 001) - Daugavpilī;

1.5. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 510 0397) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 010 1729 001) - Balvu ielā 1C, k-600, Daugavpilī.

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, valsts nekustamo īpašumu "Jaunzemi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9458 508 0028) - būves (būvju kadastra apzīmējumi 9458 008 0028 008 un 9458 008 0028 009) - "Kalna Jaunzemos", Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7817 003 0130) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7817 003 0130) 0,5773 ha platībā un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 7817 003 0130 001, 7817 003 0130 002, 7817 003 0130 003, 7817 003 0130 004 un 7817 003 0130 005) - Latgales ielā 1B, Viļānos, Rēzeknes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Veselības ministrijas personā.

4. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

5. Nekustamo īpašumu valdītājam nodot pircējiem šā rīkojuma 1., 2. un 3. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

17.09.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.