Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 594

Rīgā 2021. gada 31. augustā (prot. Nr. 58 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 6. punktu un
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
114. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 157., 200. nr.; 2017, 5. nr.; 2018, 128., 201. nr.; 2020, 10. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 17.6. apakšpunktā skaitli "24." ar skaitļiem un vārdu "24.1., 24.2. apakšpunktā".

2. Papildināt noteikumus ar 24.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.5. atbilstoši ar sistēmas pārzini noslēgtās starpresoru vienošanās nosacījumiem sniedz datus, kas saistīti ar šo noteikumu 35.1 punktā minēto pakalpojumu izpildi."

3. Izteikt 24.2 punktu šādā redakcijā:

"24.2 Sistēmas pārzinis atbilstoši ar Valsts zemes dienestu noslēgtās starpresoru vienošanās nosacījumiem nodrošina, ka šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētajām Valsts zemes dienesta digitālajā dokumentu krātuvē uzkrātajām būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietām:

24.2 1. pārlūkojamā veidā (skatīšanās režīmā) piekļūst būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, - par konkrētajam būvniecības procesam nepieciešamo būvi vai telpu grupu, kā arī pašvaldība - būvniecības un ekspluatācijas procesa tiesiskuma nodrošināšanai savā administratīvajā teritorijā;

24.2 2. piekļūst būvniecības ierosinātājs vai tā pilnvarotā persona, ja pirms būves vai telpu grupas pieņemšanas ekspluatācijā veikta būves vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana."

4. Svītrot 34. punktu.

5. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Sistēma Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai atbilstoši starp sistēmas pārzini un Valsts zemes dienestu noslēgtās starpresoru vienošanās nosacījumiem tiešsaistē datu apmaiņas ietvaros sniedz informāciju, kas nepieciešama:

34.1 1. būves pirmsreģistrācijai;

34.1 2. būves dzēšanai;

34.1 3. būves vai telpu grupas datu aktualizācijai par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu."

6. Svītrot 35. punktu.

7. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Sistēma Valsts zemes dienestam atbilstoši starp sistēmas pārzini un Valsts zemes dienestu noslēgtās starpresoru vienošanās nosacījumiem sniedz informāciju, kas nepieciešama šādu pasūtījumu reģistrācijai un pakalpojumu izpildei:

35.1 1. būves vai telpu grupas datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par būves galvenā lietošanas veida vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;

35.1 2. būves vai telpu grupas kadastrālajai uzmērīšanai un attiecīgās būves vai telpu grupas reģistrācijai vai datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā."

8. Papildināt noteikumus ar 44.3 punktu šādā redakcijā:

"44.3 Informācijas sniegšanu Valsts zemes dienestam saskaņā ar šo noteikumu 35.1 2. apakšpunktu uzsāk pēc attiecīgās programmatūras izstrādāšanas un ieviešanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. septembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

03.09.2021