Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 583

Rīgā 2021. gada 24. augustā (prot. Nr. 57 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru
" 6. panta divpadsmito daļu
un Komerclikuma 15. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 199. nr.; 2018, 172. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4. punktu;

1.2. svītrot 5.1. apakšpunktu;

1.3. papildināt noteikumus ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvas (ES) 2019/1151, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās.";

1.4. izteikt pielikuma II nodaļu šādā redakcijā:

"II. Valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu komercreģistrā

Nr. p. k.

Pieteikuma veids

Mērvienība

Valsts nodeva (euro)

1. Par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā
1.1. individuālais komersants4

gab.

30,00

1.2. personālsabiedrība1, sabiedrība ar ierobežotu atbildību1; 4

gab.

75,00

1.3. akciju sabiedrība4, Eiropas komercsabiedrība

gab.

85,00

1.4. Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību1; 4

gab.

20,00

2. Par komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā1

gab.

30,00

3. Par komersanta reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā5
3.1. reorganizācijas līguma (lēmuma) projekta vai tā grozījumu reģistrēšana (pievienošana lietai)

gab.

65,00

3.2. pārveidošana

gab.

75,00

3.3. par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par katru reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību un par apliecinājuma izsniegšanu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas komercsabiedrību, vai pirms Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti

gab.

75,00

4. Par izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā1; 6

gab.

20,00

5. Par likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā
5.1. komercsabiedrības likvidācijas uzsākšana un pabeigšana, izslēgšana no komercreģistra1; 4

gab.

30,00

5.2. individuālā komersanta izslēgšana no komercreģistra4, komersanta filiāles izslēgšana no komercreģistra1

gab.

20,00"

1.5. izteikt pielikuma 6. piezīmi šādā redakcijā:

"6 Ja pieteiktas vairākas izmaiņas, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība, Eiropas komercsabiedrība un Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību maksā valsts nodevu 40 euro apmērā, savukārt pilnsabiedrība, komandītsabiedrība, individuālais komersants vai komersanta filiāle maksā valsts nodevu 30 euro apmērā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

01.09.2021