Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 492

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 51 106. §)

Par finansējumu atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā

1. Lai saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25. pantu izmaksātu piemaksu par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 300 euro apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par vienu likmi pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadā 26 192 euro apmērā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība" uz budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmu 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".

2. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.

4. Apstiprināt šā rīkojuma 1. punktā minētā finansējuma sadalījumu (1. pielikums) pašvaldībām.

5. Pašvaldības līdz 2021. gada 15. septembrim sagatavo pārskatu (2. pielikums) par šā rīkojuma 1. pielikumā apstiprinātā finansējuma izlietojumu un iesniedz to, izmantojot e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

6. Pašvaldības finansējumu, kas nav izlietots līdz 2021. gada 31. augustam atbilstoši pārskata ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām", atmaksā finansējuma devējam līdz 2021. gada 30. septembrim.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. jūlija
rīkojumam Nr. 492

Finansējums pašvaldībām atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā

Pašvaldība

Izglītības iestāde

Summa (euro)

līdz 30.06.2021.

no 01.07.2021.

Rīgas pilsēta Rīgas pilsēta Rīgas 71. vidusskola

7 110

Jēkabpils pilsēta Jēkabpils novads Jēkabpils 2. vidusskola

318

Jūrmalas pilsēta Jūrmalas pilsēta Vaivaru pamatskola

1 315

Ventspils pilsēta Ventspils pilsēta Ventspils 2. pamatskola

2 973

Auces novads Dobeles novads Auces vidusskola

1 887

Balvu novads Balvu novads Tilžas vidusskola

631

Cēsu novads Cēsu novads Cēsu 2. pamatskola

612

Dobeles novads Dobeles novads Dobeles sākumskola

450

Dobeles novads Dobeles novads Penkules pamatskola

316

Dobeles novads Dobeles novads Mežinieku pamatskola

66

Dobeles novads Dobeles novads Dobeles 1. vidusskola

482

Dobeles novads Dobeles novads Bikstu pamatskola

351

Kandavas novads Tukuma novads Kandavas Reģionālā vidusskola

1 350

Krimuldas novads Siguldas novads Krimuldas vidusskola

370

Lubānas novads Madonas novads Meirānu Kalpaka pamatskola

410

Ogres novads Ogres novads Suntažu vidusskola

800

Preiļu novads Preiļu novads Preiļu 1. pamatskola

108

Ropažu novads Ropažu novads Ropažu novada vidusskola

825

Rugāju novads Balvu novads Rugāju novada Eglaines pamatskola

335

Salacgrīvas novads Limbažu novads Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

69

Siguldas novads Siguldas novads Mores pamatskola

2 452

Skrundas novads Kuldīgas novads Skrundas vidusskola

880

Talsu novads Talsu novads Valdemārpils vidusskola

720

Talsu novads Talsu novads Pastendes pamatskola

1 052

Talsu novads Talsu novads Talsu Valsts ģimnāzija

310

KOPĀ

26 192


Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. jūlija
rīkojumam Nr. 492

Pārskats par finansējuma izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2021. gada ……. ………. rīkojums Nr. ….."Par finansējumu atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā" dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr. 15_Fin_izl_piem.

Pārskats
par finansējuma izlietojumu

KODI

Pašvaldības nosaukums

 

Pārskata gads

2021

euro, centi

A

B

1

I. Ieņēmumi

 

MERK_DOT Saņemtais finansējums pārskata periodā no
Izglītības un zinātnes ministrijas
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā dotācija uz Izglītības un zinātnes ministriju (atpakaļ pārskaitītais finansējums)
II. Izdevumi*

 

1140

Piemaksas, prēmijas, naudas balvas

 

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

ATL_BEIG Atlikums uz pārskata perioda beigām

 

Paskaidrojums
Fin_sk

Izglītības iestādes nosaukums

Finansējuma saņēmēju skaits (pedagogu (cilv.))

Piezīme.
* Pēc uzkrāšanas principa.

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

07.07.2021