Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2021. gada 28. jūnijā

Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2021. gada 28. jūnija sēdes lēmumu
(prot. Nr. 12, 52. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādu grozījumu:

Izteikt Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. Tērvetes administrācija (turpmāk - pašvaldības centrālā administrācija);".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 "Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīts Tērvetes novada pašvaldības izveidotās iestādes - Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas "Tērvetes novada dome" nosaukums, nodrošinot, ka administratīvo teritoriju apvienošanas pārejas periodā iestādei ir noteikts atbilstošs, trešās personas nemaldinošs, nosaukums.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīts Tērvetes novada pašvaldības izveidotās iestādes - Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas "Tērvetes novada dome" nosaukums uz "Tērvetes administrācija".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

01.07.2021