Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā

Izdarīt Finanšu stabilitātes nodevas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2011, 204. nr.; 2021, 110. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"3. Nodevas maksātājs, kurš līdz 2022. gada 1. janvārim ir izveidojis jaunu klientiem pieejamu finanšu pakalpojumu - saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē - un par to paziņojis Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, saskaņā ar šā likuma 4. pantu aprēķināto nodevas summu ir tiesīgs samazināt par saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izveides faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā par 50 000 euro.

4. Piemērojot pārejas noteikumu 3. punktu, nodevas maksātājs Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz plānoto saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izveides izmaksu aprēķinu un to segšanas grafiku.

5. Saņemot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saskaņojumu par plānoto saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izveides izmaksu aprēķinu un to segšanas grafiku, nodevas maksātājs pēc kredītrēķina saņemšanas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ir tiesīgs nākamos nodevas ceturkšņa maksājumus samazināt par attiecīgajām faktiskajām saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izveides izmaksām, ievērojot šo pārejas noteikumu 3. punktu.

6. Nodevas maksātājs, kurš saņēmis šo pārejas noteikumu 5. punktā minēto saskaņojumu, bet līdz 2022. gada 1. janvārim nav izveidojis saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, nav tiesīgs izmantot šo pārejas noteikumu 3. punktā minēto nodevas samazinājumu un tās samaksu veic šā likuma 5. panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, kā arī zaudē tiesības turpmākajos ceturkšņos samazināt maksājamo nodevas summu.

7. Nodevas maksātājs ir tiesīgs nākamā taksācijas perioda nodevas maksājumus samazināt par saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izveides faktisko izmaksu summas daļu, kas pārsniedz saskaņā ar šā likuma 5. panta septīto daļu noteikto nodevas summu, ievērojot šo pārejas noteikumu 3., 4. un 5. punktu.

8. Nodevas maksātājs, kurš piemērojis šo pārejas noteikumu 3. punktu, nav tiesīgs uz kopējo pakalpojumu cenu attiecināt saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izveides izmaksas, par kurām ir samazināts nodevas maksājums.

9. Šo pārejas noteikumu 3. punktā minēto komercdarbības atbalstu nodevas maksātājam piešķir Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms šo pārejas noteikumu 5. punktā minētā saskaņojuma sniegšanas, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. jūnijā

12.07.2021