Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11. nr.; 2003, 12. nr.; 2006, 2., 20. nr.; 2007, 14. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 10., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 94., 162. nr.; 2011, 76. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 6. nr.; 2014, 32., 38., 228. nr.; 2015, 107., 190., 251. nr.; 2016, 31., 123. nr.; 2018, 36., 216. nr.; 2019, 233. nr.; 2020, 123., 243. nr.) šādus grozījumus:

1. 7. pantā:

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus "Pašvaldības domes priekšsēdētājs, republikas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks" ar vārdiem "Pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, kurš ieņem algotu amatu pašvaldības domē";

papildināt sestās daļas ievaddaļu pēc vārdiem un skaitļa "šā likuma 4. panta" ar vārdiem un skaitli "pirmās daļas 5. punktā".

2. Papildināt 8.1 pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktā minētajām valsts amatpersonām, izņemot Valsts prezidenta padomnieku, rakstveida atļauju amatu savienošanai izsniedz tā valsts amatpersona (Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, īpašu uzdevumu ministrs vai ministrs), kura viņu iecēlusi amatā, vai šīs amatpersonas pilnvarota persona. Valsts prezidenta padomniekam rakstveida atļauju amatu savienošanai izsniedz Valsts prezidenta kancelejas vadītājs vai viņa pilnvarota persona."

3. Aizstāt 10. panta piektajā daļā vārdus "Republikas pilsētu domju un novadu" ar vārdu "Pašvaldību".

4. Aizstāt 26. panta sestajā daļā vārdus "republikas pilsētu" ar vārdu "valstspilsētu".

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Šā likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktā minētajām amatpersonām, kas valsts amatpersonas amatu savieno ar citu amatu laikā, kad stājas spēkā šā likuma grozījumi par 7. panta sestās daļas ievaddaļas papildināšanu ar vārdiem un skaitli "pirmās daļas 5. punktā" un 8.1 panta divpadsmitā daļa, ir pienākums līdz 2021. gada 31. jūlijam izpildīt šā likuma 8.1 panta noteikumus."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. jūnijā

01.07.2021