Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 1998, 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15., 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 3., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 199., 200. nr.; 2010, 94., 131., 205. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2013, 6., 232. nr.; 2014, 63., 257. nr.; 2015, 60., 248. nr.; 2016, 197., 241., 255. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 75., 240. nr.; 2020, 37., 240.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6. pantu ar 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:

"(52) Papildus šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām:

1) darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kuri saņem dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, vecāku pabalsta turpinājumu vai slimības palīdzības pabalstu, ir sociāli apdrošināti pabalsta periodā attiecīgi tiem apdrošināšanas veidiem, kuriem viņi ir sociāli apdrošināti kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie;

2) pensiju apdrošināšanai ir pakļautas personas, kuras saņem bezdarbnieka palīdzības pabalstu un jaunā speciālista pabalstu.

(53) Obligātās iemaksas par šā panta 5.2 daļā minētajām personām netiek veiktas, bet attiecīgie periodi tiek pielīdzināti apdrošināšanas periodam:

1) šā panta 5.2 daļas 1. punktā minētajām personām, nosakot tām tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem, apdrošināšanas atlīdzību un valsts pensiju, kā arī tiek ņemti vērā valsts pensijas un bezdarbnieka pabalsta apdrošināšanas stāža aprēķinā;

2) šā panta 5.2 daļas 2. punktā minētajām personām, nosakot tām tiesības uz vecuma un apgādnieka zaudējuma pensiju un aprēķinot šo pensiju apdrošināšanas stāžu."

2. Izteikt 24.2 pantu šādā redakcijā:

"24.2 pants. Informācijas apmaiņas nodrošināšana ar citām dalībvalstīm

(1) Aģentūra Latvijas Republikā nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra regulas (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 4. pantā minētā piekļuves punkta darbību, kā arī Aģentūras Nacionālās aplikācijas aizstājēja (turpmāk - RINA) darbību strukturētu elektronisko dokumentu sagatavošanai, lai nodrošinātu elektronisku informācijas apmaiņu ar citām dalībvalstīm sociālā nodrošinājuma jomās, kas minētas regulas Nr. 883/2004 3. pantā.

(2) Piekļuves punkts ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Aģentūra.

(3) Piekļuves punktā saņemtā informācija, kas attiecas uz Aģentūras funkciju izpildi, tiek apstrādāta Aģentūras RINA un SAIS.

(4) Aģentūras RINA ir valsts informācijas sistēma, kurā tiek saņemti un sagatavoti strukturēti elektroniski dokumenti datu apmaiņai ar citām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Šveices konfederāciju.

(5) Aģentūras RINA pārzinis ir Aģentūra.

(6) Ministru kabinets nosaka Aģentūras RINA apstrādājamo informāciju un tās apstrādes kārtību.

(7) Piekļuves punktā saņemtā informācija, kas attiecas uz Nacionālā veselības dienesta funkciju izpildi, tiek automatizēti pārsūtīta šim dienestam, kur tā tiek apstrādāta Nacionālā veselības dienesta RINA un Starptautiskās sadarbības informācijas sistēmā.

(8) Aģentūra un Nacionālais veselības dienests izmanto piekļuves punktu, lai nosūtītu citām dalībvalstīm iestādes rīcībā esošo informāciju sociālā nodrošinājuma jomā atbilstoši iestādes kompetencei."

3. Pārejas noteikumos:

izslēgt 73. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 91., 92. un 93. punktu šādā redakcijā:

"91. Šā likuma 6. panta 5.2 un 5.3 daļas nosacījumi par dīkstāves pabalsta, dīkstāves palīdzības pabalsta, atbalsta par dīkstāvi, vecāku pabalsta turpinājuma, slimības palīdzības pabalsta, bezdarbnieka palīdzības pabalsta un jaunā speciālista pabalsta perioda pielīdzināšanu apdrošināšanas periodam piemērojami attiecībā uz laika periodu no 2020. gada 12. marta. Personām, kuras, pamatojoties uz šo pārejas noteikumu 73. punktu (2020. gada 27. novembra likuma redakcijā), veikušas brīvprātīgās iemaksas, Aģentūra līdz 2021. gada 1. augustam atmaksā brīvprātīgās iemaksas, ja tās nav ņemtas vērā pensijas aprēķinā.

92. Saimnieciskās darbības veicēji, kuri līdz 2020. gada 31. decembrim ir veikuši patentmaksu par 2021. gadu, saimnieciskās darbības periodā, par kuru veikta patentmaksa, ir sociāli apdrošināmi saskaņā ar šā likuma normām, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī.

93. Ministru kabinets līdz 2021. gada 31. decembrim izdod šā likuma 24.2 panta sestajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. jūnijā

12.07.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.