Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 15

Jēkabpilī 2021. gada 17. jūnijā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes 17.06.2021.
lēmumu Nr. 229 (prot. Nr. 12, 14. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem" (Latvijas Vēstnesis, Nr. 227, 2020.) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā

"3.3. ārstniecības speciālists, kurš atvēris ģimenes ārsta praksi Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja ģimenes ārsta prakse atvērta ne ātrāk kā gadu pirms pabalsta pieprasīšanas brīža".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. līgumu par ģimenes ārsta praksi, kas noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola

 

Jēkabpils pilsētas domes 17.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 15 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai paplašinātu ārstniecības speciālistu loku, kuriem var tikt piešķirts pabalsts dzīvojamo telpu īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiek noteikts, ka pabalstu dzīvojamo telpu īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanai varēs saņemts arī ārstniecības speciālists, kurš atvēris ģimenes ārsta praksi Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja ģimenes ārsta prakse atvērta ne ātrāk kā gadu pirms pabalsta pieprasīšanas brīža.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Provizoriski tiek plānots, ka gadā šādi atbalstāmi ārstniecības speciālisti varētu būt ap 2 gadījumiem.

Pieņemot, ka pašvaldība izmaksās mēnesī maksimāli pieļaujamo pabalsta apmēru, tad gadā pašvaldības budžetā būtu nepieciešami ap 4800,00 eiro, kas veidojas: 200,00 eiro x 12 mēneši = 2400,00 eiro vienai personai par īres maksas daļēju segšanu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola

29.06.2021