Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Gulbenē 2021. gada 27. maijā (prot. Nr. 6, 106. p.)

Grozījums Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" grozījumu un papildināt pielikuma tabulu ar 12.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.16.

Stāmerienas pils teritorijas noma līdz 100 m2 platībā

1 diena

3,72

0,78

4,50"

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 13 "Grozījums Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Minētā likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus; sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ir nepieciešams papildināt saistošos noteikumus ar jaunu pakalpojumu veidu, nosakot par to cenu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu veidus un to cenu.

Projekts paredz izdarīt grozījumu saistošajos noteikumos "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis":

- papildinot maksas pakalpojumu cenrādi ar jaunu pakalpojumu veidu - Stāmerienas pils teritorijas noma līdz 100 m2 platībā, nosakot maksu par 1 dienu

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Sniedzot jauno pakalpojuma veidu - Stāmerienas pils teritorijas nomu līdz 100 m2 platībā, ņemot vērā apstiprināto cenrādi, tiek gūti atbilstoši budžeta ienākumi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas - fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus. Projekts skars sabiedrību, tajā skaitā fiziskās personas un uzņēmējdarbības vidi, kas izmanto aģentūras maksas pakalpojumus un papildinās Stāmerienas pils teritorijas apmeklētājiem sniegto atpūtas pakalpojumu klāstu
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" kā maksas pakalpojumu sniedzējs un Gulbenes novada dome kā aģentūras darbību pārraugoša institūcija, kas ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu.

Saistošo noteikumu projekts nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

19.06.2021