Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā

Izdarīt Finanšu stabilitātes nodevas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2011, 204. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdus "hipotekārās ķīlu zīmes" ar vārdiem "segtās obligācijas";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja nodevas maksātājs ir citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijas Republikā, Segto obligāciju likuma 87. panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, piemērojot šā panta pirmās daļas 2. punktu, par nodevas maksātāja emitētajām segtajām obligācijām uzskatāmas attiecīgās dalībvalsts kredītiestādes emitētās obligācijas proporcionāli tās filiāles Latvijas Republikā to aktīvu īpatsvaram, kuri ir iekļauti attiecīgajā seguma portfelī.

(12) Segto obligāciju likuma 88. panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, piemērojot šā panta pirmās daļas 2. punktu, par nodevas maksātāja emitētajām segtajām obligācijām uzskatāmas attiecīgā emitenta emitētās obligācijas proporcionāli nodevas maksātāja to atsavināto aktīvu īpatsvaram, kuri ir iekļauti attiecīgajā seguma portfelī."

2. Izteikt 5. panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Sastādot deklarāciju, nodevas maksātājs saskaņā ar šā likuma 4. pantu, pamatojoties uz taksācijas perioda gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu datiem, veic nodevas galīgo aprēķinu par taksācijas periodu. Šā likuma 4. panta 1.1 un 1.2 daļā minētajā gadījumā nodevas maksātājs deklarācijai pievieno segto obligāciju programmas valsts uzraudzības iestādes informāciju, no kuras var pārliecināties par pārrobežu programmas, kura atļauta (reģistrēta) citā dalībvalstī, ietvaros emitēto segto obligāciju apjomu un šādā segto obligāciju emisijā izmantoto nodevas maksātāja aktīvu īpatsvaru seguma portfelī."

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Segto obligāciju likumu.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 27. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 9. jūnijā

23.06.2021