Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/9

Rīgā 2021. gada 3. jūnijā (prot. Nr. 22, 2. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada 27. marta lēmumā Nr. 1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
8. panta otro daļu un 9. panta otro un otro prim daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 27.marta lēmumā Nr.1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 64.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata lēmums izdots, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
8.panta otro daļu un 9.panta otro daļu"
;

1.3. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai (turpmāk - noteikumi) nosaka vienotus jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma (turpmāk - pieslēgums) ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas pārvades sistēmas (turpmāk - sistēma) lietotājiem.";

1.4. svītrot 2.1. un 2.2.apakšpunktu;

1.5. svītrot 2.3.apakšpunktā vārdus "elektroenerģijas pārvades vai sadales";

1.6. svītrot 2.4.apakšpunktu;

1.7. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises vai mainītu esošā pieslēguma atļauto slodzi, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu pieslēguma ierīkošanai vai esošā pieslēguma tehnisko parametru izmaiņai, norādot sistēmas operatoram nepieciešamo informāciju pieslēguma ierīkošanai. Pieteikuma veidlapas sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.";

1.8. svītrot 6.punktu;

1.9. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Sistēmas operators 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas lietotājam tehniskos noteikumus, kuros nosaka pieslēguma vietu un tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Ja tehnisko noteikumu izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš nevar būt mazāks par deviņiem mēnešiem.";

1.10. svītrot 9.punktu;

1.11. svītrot 15.punkta otro teikumu;

1.12. papildināt lēmumu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Visas pieslēguma ierīkošanas pamatotās izmaksas, kas saistītas ar elektrotīkla daļas ierīkošanu attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai, sedz sistēmas lietotājs, un pieslēguma maksā tās ietver neatkarīgi no lietotājam atļautās slodzes. Ja pieslēguma līgumā nav noteikts citādi, pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar pieslēguma līgumu sistēmas operators nodrošina ar nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir pilnā apmērā samaksājis pieslēguma līgumā noteikto pieslēguma maksu.";

1.13. svītrot 22. un 23.punktu;

1.14. papildināt lēmumu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja saskaņā ar pieteikumu sistēmas lietotājs pieprasa pieslēguma tehnisko parametru maiņu, pieslēgumu nodrošina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.";

1.15. svītrot III, IV un V nodaļu;

1.16. svītrot 62.punktu;

1.17. svītrot pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš

01.07.2021