Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā

Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 119.C nr.; 2021, 55.A nr.) šādus grozījumus:

1. Pārejas noteikumos:

papildināt 2. punkta pirmo teikumu pēc vārdiem "ievēlētās pašvaldības domes" ar vārdiem "vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas";

papildināt 6. punkta pirmo teikumu pēc vārdiem "jaunievēlētās pašvaldības domes" ar vārdiem "vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas";

izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotās pašvaldības apvieno pašvaldību saimnieciskā gada budžetus un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmās sēdes tos apstiprina.";

izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Ministru kabinets reizi četros gados, sākot ar 2022. gadu, līdz 1. maijam iesniedz Saeimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un administratīvo reģionu sociālekonomiskajā situācijā. Ziņojumā ietverams arī administratīvi teritoriālās reformas rezultātā radušos ieguvumu un zaudējumu vērtējums. Pirmajā no ziņojumiem papildus iekļauj izvērtējumu un pētījumos balstītu informāciju par Saulkrastu novada attīstības potenciālu un sniedz izvērtējumu par potenciāliem reģionālas nozīmes attīstības centriem Ventspils, Rēzeknes, Augšdaugavas, Saulkrastu, Varakļānu, Dienvidkurzemes un Jelgavas novadā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"30. Varakļānu novada pašvaldībai konsultatīvos nolūkos līdz 2021. gada 1. oktobrim organizējama publiskā apspriešana par Varakļānu novada apvienošanos ar apkārtējiem novadiem administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai.

31. Ministru kabinets, izvērtējot Saeimas 2019. gada 21. marta paziņojumā "Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu" noteiktā mērķa sasniegšanas scenārijus, līdz 2022. gada 1. janvārim iesniedz Saeimai priekšlikumus par Varakļānu novada administratīvo teritoriju.

32. Madonas novadā 2021. gadā pašvaldības vēlēšanās iepriekšējās balsošanas dienas ir 3. un 4. jūnijs. Iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās ir šāds: ceturtdien - no pulksten 16.00 līdz 20.00, piektdien - no pulksten 11.00 līdz 20.00."

2. Likuma pielikumā:

izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

31. Rēzeknes novads (Rēzekne) 31.1. Audriņu pagasts

31.2. Bērzgales pagasts

31.3. Čornajas pagasts

31.4. Dricānu pagasts

31.5. Feimaņu pagasts

31.6. Gaigalavas pagasts

31.7. Griškānu pagasts

31.8. Ilzeskalna pagasts

31.9. Kantinieku pagasts

31.10. Kaunatas pagasts

31.11. Lendžu pagasts

31.12. Lūznavas pagasts

31.13. Mākoņkalna pagasts

31.14. Maltas pagasts

31.15. Nagļu pagasts

31.16. Nautrēnu pagasts

31.17. Ozolaines pagasts

31.18. Ozolmuižas pagasts

31.19. Pušas pagasts

31.20. Rikavas pagasts

31.21. Sakstagala pagasts

31.22. Silmalas pagasts

31.23. Stoļerovas pagasts

31.24. Stružānu pagasts

31.25. Vērēmu pagasts

31.26. Dekšāres pagasts

31.27. Sokolku pagasts

31.28. Viļānu pagasts

31.29. Viļānu pilsēta

papildināt pielikumu ar 43. punktu šādā redakcijā:

43. Varakļānu novads (Varakļāni) 43.1. Murmastienes pagasts

43.2. Varakļānu pagasts

43.3. Varakļānu pilsēta

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 1. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 2. jūnijā

03.06.2021