Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Veselības ministra rīkojums Nr. 132

Rīgā 2021. gada 27. maijā

Par grozījumiem Veselības ministrijas 2021. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 114 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā"

Izdots saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma 49.2 pantu

1. Izdarīt Veselības ministrijas 2021. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 114 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 82B) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2., 3., 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās ir stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 pacientu ārstēšanas procesā, piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.

3. Noteikt ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kas iesaistīti Covid-19 testēšanā, piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.

4. Noteikt ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri veic Covid-19 pacientu mājas aprūpi (neattiecas uz šo iestāžu ambulatorajām nodaļām), piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.

5. Noteikt ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā (neattiecas uz šo iestāžu ambulatorajām nodaļām), piemaksu 30 % apmērā no mēnešalgas par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.

6. Noteikt ambulatorajās ārstniecības iestādēs un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajās nodaļās nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumus mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām, piemaksu 100 % apmērā no pakalpojuma tarifā noteiktā atalgojuma par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.".

1.2. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam ģimenes ārsta praksē, kura atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu nodrošina savā aprūpē esošo pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību (tajā skaitā izmantojot telefonkonsultācijas), saglabājot ģimenes ārsta prakses atvērtību, kā arī iesaistās kontaktpersonu noskaidrošanā un pacientu nosūtīšanā Covid-19 izmeklējumu veikšanai, nodarbinātajiem noteikt fiksētu piemaksu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam:

13.1. piemaksu ģimenes ārstam 2 301,25 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100 % apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem;

13.2. piemaksu ģimenes ārsta praksē, strādājošai māsai un ārsta palīgam 1 380,50 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100 % apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem;

13.3. piemaksu ģimenes ārsta praksē strādājošam rezidentam 1 766,66 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100 % apmērā no normatīvajos aktos noteiktā atalgojuma rezidentam pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē pārējās ārstniecības iestādēs.".

2. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministrs D. Pavļuts

29.05.2021