Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13

Ventspilī 2021. gada 13. maijā (prot. Nr. 7; 16. §)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1., 2.,
4., 5., 7. un 10. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2014. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 159; 2017, Nr. 38; 2017, Nr. 70) šādu grozījumu, papildinot IX nodaļu "Noslēguma jautājumi" ar 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Laika periodā no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim ielu tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem nodevas likme tiek noteikta 20 % apmērā no 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.8., un 11.1. apakšpunktos noteiktajām nodevas likmēm."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2021. gada 13. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7  "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā""

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka pēdējā gada laikā Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi ne tikai darba ņēmēju ikdienu, bet arī būtiski skārusi uzņēmējdarbību, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem, laika periodā no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim, tirdzniecībai publiskās vietās Ventspils pilsētas pašvaldības teritorijā pašvaldības nodevas ielu tirdzniecībai tiek noteiktas 20 % apmērā no esošās nodevas likmes apmēra.

Grozījumi nepieciešami, lai varētu veikt īslaicīgu nodevas likmju samazinājumu saistošo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.8., un 11.1. apakšpunktā noteiktajām nodevas likmēm.

Vadoties no Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta, pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistībā ar pārvietošanās ierobežojumiem, kuri noteikti, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību, tiek plānots, ka 2021. gada vasaras/rudens sezonā būs būtisks tūristu plūsmas samazinājums, līdz ar to ir nepieciešami atbalsta pasākumi uzņēmējiem, pārskatot nodevas noteiktos apmērus tirdzniecībai publiskās vietās. Nodevas likmes tiek samazinātas pastāvīgām ielu tirdzniecības vietām (novietnēm). Savukārt pašvaldības nodevas ielu tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem (kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 14 tilpumprocentus), ielu tirdzniecībai publisku pasākumu laikā un īslaicīgai (līdz 5 dienām) sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai netiek samazinātas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otrajai daļai, informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo paredz uz noteikto laiku samazināt pašvaldības nodevas likmes par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi izskatīti Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (23.04.2021.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (13.05.2021.) un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā (13.05.2021.).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

20.05.2021