Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8

Jēkabpilī 2021. gada 29. aprīlī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 9. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 29.04.2021.
lēmumu Nr. 159 (prot. Nr. 9, 28. §)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 9. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 56. nr.; 2018, 70. nr.) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai pieteiktu bērnu PII, bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk - vecāks) jāiesniedz iesniegums Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, vai www.latvija.lv, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv, norādot PII, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi un laiku, kad nepieciešama vieta PII."

1.2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Vecākam ir tiesības mainīt 6. punktā minētajā iesniegumā norādīto informāciju ne vēlāk kā desmit dienas pirms Noteikumu 11. punktā noteiktā termiņa, rakstiski iesniedzot iesniegumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, vai www.latvija.lv, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola

 

Jēkabpils pilsētas domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 8 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 9. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi nepieciešami ar mērķi realizēt ERAF "Pašvaldības klientu informācijas pārvaldības risinājums" projektu, kur viena no būtiskām komponentēm Pašvaldības klientu informācijas pārvaldības risinājumu ieviešanā ir e-pakalpojumu ieviešana.
2. Īss projekta satura izklāsts Papildināta iespēja iesniegt iesnigumu, izmantojot www.latvija.lv.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola

13.05.2021