Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 5., 24. nr.; 2005, 22., 24. nr.; 2006, 7. nr.; 2007, 22., 24. nr.; 2009, 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 217., 228. nr.; 2014, 183. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2019, 45., 75. nr.; 2020, 240.A nr.) šādus grozījumus:

1. 6. pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli "15" ar skaitli "16";

papildināt pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Ģimenes valsts pabalsta apmērs ir:

1) par vienu bērnu - 25 euro mēnesī;

2) par diviem bērniem - 100 euro mēnesī;

3) par trim bērniem - 225 euro mēnesī;

4) par četriem un vairāk bērniem - 100 euro mēnesī par katru bērnu.";

izslēgt ceturto daļu.

2. Papildināt 16. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 6. pantā noteikto pabalstu var piešķirt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, ja bērna vecāks, kurš saņem šā likuma 6. pantā noteikto pabalstu, iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegumu par atteikšanos no minētā pabalsta saņemšanas un laulātais, kurš nav bērna vecāks, iesniedz iesniegumu šā likuma 6. pantā noteiktā pabalsta saņemšanai par sava laulātā bērnu."

3. 18. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "sociālais pabalsts" ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 6. pantā minēto pabalstu";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā likuma 6. pantā minētais pabalsts pieprasāms 24 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Ja šis termiņš ir nokavēts, ikmēneša pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 24 mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas."

4. Papildināt 20. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā likuma 16. panta pirmās daļas otrajā teikumā minētā pabalsta izmaksu laulātajam, kurš nav bērna vecāks, pārtrauc arī tad, ja:

1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā saņemts tā laulātā iesniegums par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu, kurš ir bērna vecāks;

2) ir miris laulātais, kurš ir bērna vecāks;

3) laulātajam, kurš ir bērna vecāks, ir pārtrauktas vai atņemtas tā bērna aizgādības tiesības, par kuru laulātajam ir bijis piešķirts ģimenes valsts pabalsts."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Ģimenes valsts pabalstu par laika periodu līdz 2021. gada 31. decembrim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir un izmaksā tādā apmērā un kārtībā, kādu to noteica normatīvais regulējums, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim."

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 6. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 7. maijā

01.01.2022