Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 98., 113. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 223., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 192.A nr.; 2020, 21., 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) abonēto preses izdevumu piegāde un ar to saistītie pakalpojumi (turpmāk - abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi) (19. pants);".

2. Izteikt 19. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasta komersants, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus, abonētos preses izdevumus savāc no sūtītāja vietā, kuru noteicis pats, vai vietā, par kuru ir vienojies ar sūtītāju, un tos šķiro, pārvadā un ievieto adresāta pastkastītē vai izsniedz adresātam personīgi."

3. 27. pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) abonēto preses izdevumu savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atbilstoši šā likuma 27.1 pantā noteiktajām prasībām universālo pasta pakalpojumu, izvērtējot izmaksu samērīgumu un ekonomisko pamatotību, pilnveido atbilstoši pasta tirgus attīstības tendencēm, kā arī sniedz pastāvīgi un nepārtraukti, izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtējās situācijas gadījumus."

4. Papildināt 27.1 panta pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) kvalitātes prasības abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem atbilstoši pakalpojuma specifikai, nepieciešamības gadījumā nosakot atšķirīgas kvalitātes prasības;".

5. Papildināt 27.2 pantu ar 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(42) Ja konkursa vienīgais dalībnieks ir līdzšinējais universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, Regulators atzīst to par konkursa uzvarētāju un nosaka tam universālā pasta pakalpojuma saistības uz pieciem gadiem.

(43) Ja konkursa uzvarētājs, kas ir līdzšinējais universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, saglabā spēkā esošos tarifus, Regulators nevērtē tarifu projektu un neapstiprina tarifus. Regulators apstiprina tarifus saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", ja konkursa uzvarētājs, kas ir līdzšinējais universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, plāno no jauno saistību spēkā stāšanās datuma mainīt vai no jauna noteikt universālā pasta pakalpojuma tarifus."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 23. punktu šādā redakcijā:

"23. No 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu kvalitātes prasības tiek nodrošinātas, nepasliktinot piegādes laikus, kas noteikti līdz 2021. gada 1. janvārim starp preses izdevējiem un pasta komersantu noslēgtajos līgumos, saskaņā ar kuriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu. Izmaksas, kas radušās, ievērojot šajā punktā noteikto, ir iekļaujamas tarifu un tīro izmaksu aprēķinos."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 29. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 5. maijā

06.05.2021