Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības"

Izdarīt likumā "Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 62. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Tiesības uzturēties Latvijas Republikā

(1) Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem līdz izstāšanās dienai Latvijas Republikā (turpmāk - Latvija) izsniegtās Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecības, Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecības un Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(2) Apvienotās Karalistes pilsoņi, kas likumīgi uzturējušies Latvijā līdz 2020. gada 31. decembrim un vēlas turpināt uzturēšanos Latvijā, līdz 2021. gada 30. jūnijam iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pieteikumu jauna uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai. Apvienotās Karalistes pilsoņi, kuriem izsniegts šā panta pirmajā daļā minētais dokuments, pieteikumu iesniedz elektroniski vai pa pastu brīvas formas iesnieguma veidā un tam pievieno derīga ceļošanas dokumenta kopiju. Apvienotās Karalistes pilsoņi, kuriem nav šā panta pirmajā daļā minētā dokumenta, pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijā, un pieteikumam pievieno dokumentus, kas apliecina viņu likumīgo uzturēšanos Latvijā līdz 2020. gada 31. decembrim.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto Apvienotās Karalistes pilsoņu ģimenes locekļi, kuri vēlas turpināt uzturēšanos Latvijā un kuriem izsniegts šā panta pirmajā daļā minētais dokuments, līdz 2021. gada 30. jūnijam elektroniski vai pa pastu iesniedz pieteikumu jauna uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai brīvas formas iesnieguma veidā un tam pievieno derīga ceļošanas dokumenta kopiju. Ģimenes locekļi, kuriem nav šā panta pirmajā daļā minētā dokumenta un kuri vēlas ieceļot Latvijā kā šā panta otrajā daļā minēto Apvienotās Karalistes pilsoņu ģimenes locekļi, pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniedz triju mēnešu laikā pēc ieceļošanas Latvijā, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. septembrim saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijā.

(4) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde šā panta otrajā un trešajā daļā minētos pieteikumus izskata un jaunu uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijā, un atbilstoši Padomes 2002. gada 13. jūnija regulai (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem. Termiņuzturēšanās atļauju izsniedz uz pieciem gadiem, bet pastāvīgās uzturēšanās atļauju - uz 10 gadiem.

(5) Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas saņēmuši šā panta ceturtajā daļā minēto dokumentu, turpina uzturēties Latvijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 15. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 26. aprīlī

10.05.2021