Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums Nr. BV-21-8383-nd

Rīgā 2021. gada 12. aprīlī

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rīgas pilsētas būvvaldes 19.03.2021. lēmumā Nr. BV-21-6644-nd

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 19.03.2021. pieņēma lēmumu Nr. BV-21-6644-nd "Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ogu ielā, Dzirkaļu iela un citviet Rīgā" (turpmāk - Lēmums), ar kuru mainīja adreses vairākām zemes vienībām un ēkām Rīgā.

Pēc Lēmuma pieņemšanas Būvvalde konstatēja, ka Lēmumā ir kļūdaini norādīta atsauce uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pantu.

Tā kā Būvvalde konkrētajā gadījumā ir pieļāvusi pārrakstīšanās kļūdu, to ir nepieciešams labot saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk - APL) 72. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pārrakstīšanās kļūdu iestāde var izlabot jebkurā laikā administratīvā akta tekstā, ja tas nemaina lēmuma būtību. Pārrakstīšanās kļūdas labošana nemaina lēmuma būtību, jo fakti un tiesiskie apsvērumi lēmumā ir konstatēti pareizi, kā arī izdarīti secinājumi, tāpēc, izlabojot pārrakstīšanās kļūdu, lēmuma būtība nemainās.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz APL 72. panta pirmo daļu, Būvvalde nolemj labot pārrakstīšanās kļūdu Lēmuma pirmajā rindkopā, 1.1., 2.1., 2.9. apakšpunktā un 3. punktā svītrot vārdu "prim", kā arī Lēmuma pirmajā rindkopā, 1.1., 2.1., 2.9. apakšpunktā un 3. punktā tekstu "17. panta" aizstāt ar tekstu "13. panta".

Būvvalde norāda, ka šis lēmums uzskatāms par neatņemamu Lēmuma daļu.

Atbilstoši APL 70. panta pirmajai daļai un 72. panta trešajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam un tas nav apstrīdams.

Pilsētvides dizaina pārvaldes
Adresācijas nodaļas vadītājs U. Freimantāls

13.04.2021