Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā

Izdarīt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110.A, 247.A nr.; 2021, 37., 50.B, 55.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 63.1 pantu šādā redakcijā:

"63.1 pants. Ja šā likuma 62. pantā minētajā laikposmā bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā un atbalsts par bērnu nav izmaksāts šā likuma 63. pantā noteiktajā kārtībā, atbalstu piešķir bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam."

2. Papildināt likumu ar 65.1, 65.2, 65.3, 65.4 un 65.5 pantu šādā redakcijā:

"65.1 pants. (1) Bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei, kam līdz ārkārtējās situācijas beigām radušās tiesības uz šā likuma 63.1 pantā minēto atbalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to izmaksā, pamatojoties uz personas iesniegumu. Iesniegumā norāda:

1) iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2) iesniedzēja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;

3) informāciju par bērnu, par kuru pieprasa atbalstu (bērna vārds, uzvārds un personas kods);

4) kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru.

(2) Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbalstu izmaksā, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā sniedz šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas un norāda:

1) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nosaukumu;

2) informāciju par visiem bērniem, par kuriem pieprasa atbalstu (bērna vārds, uzvārds un personas kods);

3) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas kredītiestādes konta numuru.

65.2 pants. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un sociālās korekcijas izglītības iestāde piecu darbdienu laikā pēc šā panta spēkā stāšanās sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai šādu informāciju par bērniem, kuri atrodas attiecīgajā institūcijā:

1) bērna vārds, uzvārds un personas kods;

2) datums, no kura bērns atrodas attiecīgajā institūcijā;

3) bāriņtiesas lēmuma vai tiesas nolēmuma par bērna ievietošanu institūcijā numurs un datums.

65.3 pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šā likuma 65.1 pantā minēto iesniegumu izskata un atbalstu izmaksā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

65.4 pants. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, lemj par šā likuma 63.1 pantā minētā atbalsta izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu un viņa vecāks nav saņēmis šā likuma 63.1 pantā minēto atbalstu. Bāriņtiesa nekavējoties informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par saņemto iesniegumu un pieņemto lēmumu.

65.5 pants. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija noskaidro bērna viedokli un piešķirto atbalstu izlieto atbilstoši bērna vajadzībām."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 7. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 9. aprīlī

10.04.2021