Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 366

Valmierā 2021. gada 25. martā (prot. Nr. 5, 31. §)

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 304 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar
likumu "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas
" 3., 9. un 16.1 punktu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 304 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 99; 2020, Nr. 349) grozījumu un izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Noteikumu 3., 4. un 5. punktā noteikto nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās nepiemēro no 2020. gada 15. maija līdz 2021. gada 31. decembrim.".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2021. gada 25. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 366 "Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 304 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka Covid-19 infekcijas izplatība nesamazinās, ir nepieciešams turpināt atbalsta pasākumus uzņēmējiem/saimnieciskās darbības veicējiem, piemēram, atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās samaksas.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz uz laiku nepiemērot Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 304 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta pirmajai un otrajai daļai, pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav iespējams noteikt saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognozi uz pašvaldības budžetu, jo pašvaldība nevar prognozēt, kāds skaits ielu tirdzniecības veicēju pieprasīs izsniegt atļaujas ielu tirdzniecības veikšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām, kuras vēlas saņemt atļauju ielu tirdzniecības veikšanai publiskās vietās Valmieras pilsētā.

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo paredz uz noteiktu laiku atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Tiek atvieglota kārtība atļauju ielu tirdzniecībai/sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem Valmieras pilsētā un ielu tirdzniecības organizēšanai Valmieras pilsētā saņemšanai.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

09.04.2021