Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā

Izdarīt Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197. nr.; 2017, 41. nr.; 2018, 53. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "vienotais civilstāvokļa aktu reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "Iedzīvotāju reģistrā" - ar vārdiem "Fizisko personu reģistrā".

2. 6. pantā:

papildināt sestās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "vai tās pilnvarotai personai";

papildināt sestās daļas otro teikumu ar vārdiem "vai tā pilnvarotai personai";

papildināt septīto daļu ar vārdiem "vai tā pilnvarotai personai".

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa
Civilstāvokļa aktu reģistru datu apstrāde
".

4. 7. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"7. pants. Civilstāvokļa aktu reģistru datu apstrāde";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzimtsarakstu iestāde, ievērojot šā likuma 3. panta trešo un ceturto daļu, ziņas par noslēgtajām laulībām, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem iekļauj, aktualizē un atjauno Fizisko personu reģistrā.";

izslēgt otro daļu.

5. Aizstāt 10. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "republikas pilsēta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "valstspilsēta" (attiecīgā locījumā).

6. Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Laulības reģistra ierakstu papildina ar ziņām par laulības šķiršanu, laulības atzīšanu par neesošu, laulātā tautības ieraksta, personas koda vai valstiskās piederības maiņu."

7. Izslēgt 32. panta trešo daļu.

8. 36. pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "vai bērna vecāki izsaka vēlēšanos mainīt viņa personas kodu sakarā ar adopciju vai adopcijas atcelšanu";

aizstāt piektajā daļā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas".

9. Izteikt 37. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) persona maina personas kodu, valstisko piederību, tautības ierakstu vai dzimumu, kā arī ja nepilngadīga persona maina vārdu vai uzvārdu;

2) kāds no personas vecākiem maina personas kodu, valstisko piederību vai tautības ierakstu;".

10. Izteikt 39. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja sakarā ar personas nāvi notiek izmeklēšana un par miršanas faktu nav paziņojušas šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas, izmeklēšanas iestādes pienākums ir rakstveidā paziņot par miršanas faktu."

11. Aizstāt 42. panta otrajā daļā vārdu "lēmumu" ar vārdu "dokumentu".

12. Izslēgt 44. panta trešajā daļā vārdus "vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir izdarīts ārvalstī".

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Šā likuma grozījumi par vārdu "vienotais civilstāvokļa aktu reģistrs" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā) un vārdu "Iedzīvotāju reģistrā" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrā", grozījums par II nodaļas nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī grozījumi par 7. panta nosaukuma un pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un otrās daļas izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar Fizisko personu reģistra likumu.

11. Grozījumi šā likuma 10. panta pirmajā un otrajā daļā un 36. panta piektajā daļā stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 25. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. aprīlī

20.04.2021