Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 220

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 11. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Viesnīca" Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

1. Izglītības un zinātnes ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā valsts nekustamo īpašumu "Viesnīca" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8868 007 0227) - zemes vienību 0,4297 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8868 007 0125) un būvi (būves kadastra apzīmējums 8868 007 0125 021) - Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā.

2. Finanšu ministrijai līdz 2021. gada 1. jūlijam pārņemt valdījumā nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai, nododot nekustamo īpašumu, nodrošināt, ka nekustamā īpašuma sastāvā esošā būve ir atbrīvota no kustamās mantas un nekustamais īpašums, kā arī tam piegulošā teritorija (kuras uzturēšanas pienākums ir nekustamā īpašuma īpašniekam) ir sakārtota atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

4. Pēc šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma izpildes atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu pārdot nekustamo īpašumu izsolē.

5. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

6. Finanšu ministrijai nodot pircējam nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

01.04.2021