Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 185

Rīgā 2021. gada 24. martā (prot. Nr. 29 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites
uzraudzības likuma 4. panta divpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 165. nr.; 2015, 210. nr.; 2016, 135., 199. nr.; 2017, 193. nr.; 2019, 142. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 34. punktā vārdus un skaitli "likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 26. pantu" ar vārdiem un skaitli "Preču zīmju likuma 29. pantu".

2. Aizstāt 6. pielikuma 7.5. apakšpunktā vārdus "garšas pastiprināšanai" ar vārdiem "garšas un smaržas pastiprināšanai".

3. Izteikt 11. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Putniem dod to vecumam, sugai un produktivitātes virzienam piemērotu barību, kas atbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti noteiktajām prasībām."

4. Svītrot 11. pielikuma 2. punktu.

5. Papildināt 11. pielikumu ar 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.3 Putnu liemeni, sadalītu gaļu un subproduktus marķē ar vienu no šo noteikumu 5. pielikumā minētajām norādēm, ja:

7.3 1. putniem visā audzēšanas periodā nav dotas antibiotikas;

7.3 2. veterinārās zāles, kas saskaņā ar Komisijas 2009. gada 22. decembra Regulu (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (turpmāk - regula Nr. 37/2010) klasificējamas kā antibiotikas, gaļai audzējamo putnu saimēm tiek lietotas ne vairāk kā vienam procentam no kopējā putnu saimju skaita pēdējo 12 mēnešu laikā un to apliecina operators, veicot antibiotiku lietošanas uzskaiti;

7.3 3. putnu saimēm visā audzēšanas periodā lietotas tikai tādas vienšūņu attīstību kavējošas ķīmiskas vielas - kokcidiostati -, kas saskaņā ar regulu Nr. 37/2010 nav klasificējamas kā antibiotikas."

6. Aizstāt 11. pielikuma 8. punktā vārdu "Svaigu" ar vārdu "Atdzesētu".

7. Aizstāt 11. pielikuma 10.4. apakšpunktā vārdus "garšas pastiprināšanai" ar vārdiem "garšas un smaržas pastiprināšanai".

8. Aizstāt 12. pielikuma 17. punkta ievaddaļā vārdus "Konservu ražošanā" ar vārdiem "Ražojot zivju konservus eļļā".

9. Papildināt 12. pielikumu ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ražojot konservus "Makrele savā sulā", nodrošina, ka:

19.1. netiek izmantotas pārtikas piedevas;

19.2. tiek izmantotas atvēsinātas vai saldētas makreles Scomber scombrus;

19.3. kārbās konsistence atbilst attiecīgajam produktam, pieļaujami ādas plīsumi. Zivju liemeņi vai gabaliņi ir līdzeni, bez zvīņām, var būt nenogrieztas spuras, izņemot astes. Zivju gaļas krāsa atbilst vārītas makreles krāsai. Dabīgajā sulā - buljonā, kas izdalījies sterilizācijas procesā, - pieļaujamas olbaltumvielu un zivju daļiņas nogulsnēs;

19.4. konservu garša un smarža ir raksturīga attiecīgajam konservu veidam, zivju gaļas konsistence sulīga, var būt nedaudz sausa, asakas mīkstas, bez rūgtas piegaršas;

19.5. ķīmiskie un fizikālie rādītāji ir šādi:

19.5.1. vārāmā sāls saturs - līdz 2,5 %;

19.5.2. minimālā zivju liemeņu vai to gabalu masa kārbā pēc sterilizācijas - ne mazāk kā 70 % no kārbas neto masas."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

27.03.2021