Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-7

Jelgavā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 3, 5. p.)

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17-13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 48.1 panta otro daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17-13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 97. nr.; 2020, 117., 233. nr.) grozījumu un svītrot III nodaļu.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 21-7 "Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17-13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka administratīvā atbildība par administratīvajiem pārkāpumiem attiecībā uz kuģošanas līdzekļu satiksmi Latvijas iekšējos ūdeņos un kompetences sadalījums starp institūcijām, tostarp pašvaldību, administratīvā pārkāpuma procesā noteikts nozari regulējošā normatīvajā aktā - Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, nepieciešams veikt grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17-13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu", ar kuru tiek svītrota saistošo noteikumu III nodaļa "Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu".
2. Īss projekta satura izklāsts Svītrota saistošo noteikumu III nodaļa "Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Kontroli par saistošo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem attiecībā uz kuģošanas līdzekļu izmantošanu neatļautās vai aizliegtās vietās, par ko paredzēta administratīvā atbildība Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 79. pantā, veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" amatpersonas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

17.03.2021