Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 165

Rīgā 2021. gada 12. martā (prot. Nr. 25 13. §)
Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju

1. Lai saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai" 5. punktu izvērtētu pašvaldību iesniegtos investīciju projektus, kas nav Eiropas Savienības fondu pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti, izveidot komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja

I. Oša – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

R. Bremšmits – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors

Komisijas locekļi:

A. Auziņa – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte

K. Cirsis – Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K. Grieze – Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktora vietnieks

M. Jansons – Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītājs

K. Ploka – finanšu ministra padomniece

(Grozīts ar MK 07.07.2021. rīkojumu Nr. 479)

2. Komisijas locekļa prombūtnes laikā komisijas darbā piedalās cits institūcijas pilnvarots pārstāvis.

3. Komisijas priekšsēdētājs, ja nepieciešams, komisijas darbā var pieaicināt citus speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

4. Komisijas nolikumu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

5. Komisijas darbu tehniski nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbilstoši kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 292 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 106A., 158. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
07.07.2021