Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saldus novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Saldū 2021. gada 25. februārī

Grozījumi Saldus novada domes 2010. gada 23. novembra saistošos noteikumos Nr. 44 "Par Saldus novada pašvaldības nodevām"

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 25. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 35. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmā daļas
3. punktu un trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu un 12. panta
pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7. un 9. punktu, un Ministru kabineta
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.¹ punktu, un Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta otro daļu

Izdarīt Saldus novada domes 2010. gada 23. novembra saistošos noteikumos Nr. 44 "Par Saldus novada pašvaldības nodevām" šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.3. apakšpunktu.

2. Svītrot IV nodaļu "Par tirdzniecību publiskās vietās".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Saldus novada domes 2010. gada 23. novembra saistošos noteikumos Nr. 44 "Par Saldus novada pašvaldības nodevām""

Īss projekta satura izklāsts No saistošiem noteikumiem tiek svītroti nosacījumi, kuri līdz šim noteica pašvaldības nodevas iekasēšanu, veicot tirdzniecību publiskās vietās.
Projekta nepieciešamības pamatojums Ierosinājums grozīt saistošos noteikumus izriet no novada pašvaldības vēlmes atbalstīt vietējos uzņēmējus un sekmēt to darbību šajā Covid-19 infekcijas izplatības seku likvidēšanas laikā.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Minimāla.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā Ierosinājums un priekšlikums nācis no Uzņēmēju konsultatīvās padomes, kurā kopīgi darbojas gan uzņēmēji, gan novada domes deputāti.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām

Jautājums izskatīts domes Budžeta un ekonomikas komisijā un atbalstīts Finanšu komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

11.03.2021