Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Liepājā 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 2, 25. §)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 245. nr., 2016, 74. nr., 2018, 171. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.4. apakšpunktā vārdus "BŪVVALDES Inženierkomunikāciju daļa" ar vārdu "BŪVVALDE".

2. Svītrot 8.1. apakšpunktā vārdus "un iesniedz BŪVVALDĒ topogrāfisko plānu reģistrācijai".

3. Izteikt 8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. pēc planšetes saņemšanas un informācijas ievietošanas datubāzē BŪVVALDE veic elektronisku atzīmi uz iesūtītā topogrāfiskā plāna par reģistrāciju Liepājas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē;".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā" nepieciešami, lai aktualizētu informācijas aprites kārtību, precizējot, ka šobrīd saskaņošanas process notiek elektroniski.
2. Īss projekta satura izklāsts Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā" tiek veikti grozījumi, precizējot tos punktus, kuros līdz šim tika noteikts, ka aprite notiek papīra formātā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Tiek atvieglots topogrāfiskās informācijas saskaņošanas process Liepājas pilsēta pašvaldībā, jo plāns vairs nav jāiesniedz papīra formātā, to var izdarīt elektroniski, kā arī saskaņojums tiek veikts elektroniski.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

04.03.2021