Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ikšķiles novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15/2021

Ikšķilē 2021. gada 24. februārī (lēm. Nr. 17; prot. Nr. 2/2021)

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. punktu

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām" šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Šinī nodaļā noteiktās nodevas netiek piemērotas un iekasētas, uz laiku, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija dēļ Covid-19 infekcijas."

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs I. Trapiņš

 

Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15/2021 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir izsludināta ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā no rīkojuma pieņemšanas brīža, kā rezultātā ir būtiski ietekmēta pakalpojumu sniedzēju saimnieciskā darbība un ir nepieciešams sniegt atbalstu tirgotājiem ārkārtējās situācijas laikā. Tādējādi ir nepieciešami uzņēmēju atbalsta pasākumi, lai mazinātu ārkārtējās situācijas radītās negatīvās sekas.
2. Īss projekta satura izklāsts Lai sniegtu atbalstu tirgotājiem ārkārtējās situācijas laikā, ir lietderīgi uz laiku, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, atcelt nodevas, kuras noteiktas saistošo noteikumu V. nodaļā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumi radīs negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Pozitīva ietekme, saimnieciskās darbības veicēji tiks atbrīvoti no nodevas maksas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības klientu apkalpošanas centri un Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs I. Trapiņš

04.03.2021