Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 136

Rīgā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 20 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 92. nr.; 2018, 84. nr.; 2019, 48. nr.; 2020, 41., 160. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "panta" ar skaitli un vārdu "3.1 un".

2. Papildināt 1. punktu aiz vārda "nosaka" ar vārdiem "valsts atbalsta apmēru, piešķiršanas kritērijus un".

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Kopējais atbalsta apmērs 2021. gadā ir 9 000 000 euro, no tiem:

4.1. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai paredzēti:

4.1.1. vaislas sivēnmātēm - 4 958 407 euro;

4.1.2. piena šķirņu slaucamajām govīm, tostarp pirmpienēm, - 2 847 427 euro;

4.1.3. gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 12 mēnešiem, - 886 770 euro;

4.1.4. piena šķirņu slaucamajām kazām, tostarp pirmpienēm, - 36 888 euro;

4.1.5. vaislas aitu mātēm - 225 150 euro;

4.2. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem - 45 358 euro."

4. Aizstāt 7. un 8. punktā skaitli "1700" ar skaitli "700".

5. Izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Atbalstu par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē, lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai piena šķirnes slaucamai govij, tostarp pirmpienei, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, bet ne attiecībā uz gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu, piena un gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvniekiem, pretendents saņem:

9.1 1. kā vienreizēju maksājumu 38,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu govi, kurai ir novērtēts eksterjers;

9.1 2. kā vienreizēju maksājumu 22,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai atbilstošu govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu un kurai ir novērtēts eksterjers."

6. Izteikt 9.2 punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirmpienei nav nepieciešami noslēgtās standarta laktācijas dati, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji, kas iegūti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par slaucamo govju pārraudzību un snieguma pārbaudi, un nav arī nepieciešams eksterjera vērtējums, ja kārtējā gada 1. martā nav beidzies minētajos normatīvajos aktos noteiktais eksterjera vērtēšanas laikposms."

7. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē saņem:

10.1. kā vienreizēju maksājumu 63,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā, par šķirnes saimniecībā snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

10.2. kā vienreizēju maksājumu 44,50 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā, par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas zīdītājgovs vai par 12 mēnešiem vecākas teles ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes izvērtēšanu;

10.3. kā vienreizēju maksājumu 25,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā, par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas un gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstīšanai atbilstošas zīdītājgovs vai par 12 mēnešiem vecākas teles (kurai vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 93,75 procentus) ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes izvērtēšanu."

8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Atbalstu par pakalpojuma sniegšanu kazkopības nozarē, lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) piena šķirnes slaucamajai kazai, tostarp pirmpienei, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, bet ne attiecībā uz gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku, pretendents saņem:

12.1. kā vienreizēju maksājumu 40,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu kazu, kurai ir novērtēts eksterjers;

12.2. kā vienreizēju maksājumu 32,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai atbilstošu kazu, kurai pēdējā noslēgtajā laktācijā (240-305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu un ir novērtēts eksterjers."

9. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Pretendentam šo noteikumu 12. punktā minēto atbalstu piešķir, ja piena šķirnes slaucamai kazai pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās laktācijas dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par slaucamo kazu pārraudzību un snieguma pārbaudi, un nav arī nepieciešams eksterjera vērtējums, ja kārtējā gada 1. augustā nav beidzies minētajos normatīvajos aktos noteiktais eksterjera vērtēšanas laikposms."

10. Aizstāt 1. pielikumā skaitli "1700" ar skaitli "700".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

04.03.2021