Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 1., 24. nr.; 2008, 3., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 99. nr.; 2011, 24., 62., 65., 103. nr.; 2013, 250. nr.; 2015, 235. nr.; 2016, 42. nr.; 2017, 47., 75. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 86. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7. panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) būveksperts."

2. Papildināt 8.1 pantu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) būveksperta profesijā - šā likuma 8. panta otrajā daļā noteiktajam vai šā panta 2. punktam atbilstošs augstākās izglītības diploms."

3. Izteikt 45. panta desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Šā panta septītajā daļā minēto profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām nepiemēro pretendentiem, kuru profesionālo kvalifikāciju atzīst saskaņā ar šā likuma 34. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto."

4. Papildināt 57. panta pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) anulēt atļauju īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai, ja īslaicīgu pakalpojumu sniedzēja profesionālā darbība Latvijā neatbilst šā likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem īslaicīgu pakalpojumu raksturlielumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 18. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 2. martā

16.03.2021