Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 16

Rīgā 2021. gada 10. februārī (prot. Nr. 11, 3. §)

Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
likuma "Par autoceļiem" 6. panta 4.1 daļu

Izdarīt Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 27, Nr. 212; 2015, Nr. 64; 2016, Nr. 67, Nr. 142; 2018, Nr. 129; 2020, Nr. 179) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 2 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 2,50 euro stundā B zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Eksporta ielu, no 11. novembra krastmalas līdz Hanzas ielai, pa Hanzas ielu, no Eksporta ielas līdz Skanstes ielai, pa Skanstes ielu, no Hanzas ielas līdz Sporta ielai, pa Sporta ielu, no Skanstes ielas līdz Bruņinieku ielai, pa Bruņinieku ielu, no Sporta ielas līdz Brīvības ielai, pa Brīvības ielu, no Bruņinieku ielas līdz Matīsa ielai, pa Matīsa ielu, no Brīvības ielas līdz Avotu ielai, pa Avotu ielu, no Matīsa ielas līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu, no Avotu ielas līdz Satekles ielai, pa Satekles ielu, no Lāčplēša ielas līdz Dzirnavu ielai, pa Dzirnavu ielu, no Satekles ielas līdz Turgeņeva ielai, pa Turgeņeva ielu, no Dzirnavu ielas līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, pa Ģenerāļa Radziņa krastmalu, no Turgeņeva ielas līdz 13. janvāra ielai, pa 11. novembra krastmalu, no 13. janvāra ielas līdz Eksporta ielai, pa 11. novembra krastmalas kreisās malas apbūves līniju, no Jaunielas līdz Bīskapa gātei, pa 11. novembra krastmalas kreisās malas apstādījumu līniju, no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei (turpmāk - B zonas teritorija). B zonas teritorijā nav iekļauta šo saistošo noteikumu 14.1. un 14.4. apakšpunktā noteiktā teritorija. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu B zonas teritorijā ir 0,50 euro;".

2. Izteikt 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 5 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 8 euro stundā R zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielas labo malu, no ielas sākuma līdz Pils laukumam, pa Pils laukuma apbūves robežu, no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, pa Torņa ielas labo malu, no Pils laukuma līdz Jēkaba ielai, pāri Jēkaba ielai pie ēkas Jēkaba ielā 20, pa Torņa ielas kreiso malu, no Jēkaba ielas līdz Zigfrīda Annas Meierovica bulvārim, pa Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labo malu, no Torņa ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra līdz Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, pāri Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Vaļņu ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Teātra ielas līdz Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Rīdzenes ielai, pāri Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Rīdzenes ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Audēju ielas līdz 13. janvāra ielai, pa 13. janvāra ielas labās malas apbūves un apstādījumu līniju, no Aspazijas bulvāra līdz 11. novembra krastmalai, pa 11. novembra krastmalas labo malu, no 13. janvāra ielas līdz Minsterejas ielai, pa Minsterejas ielas kreiso malu, no 11. novembra krastmalas līdz autostāvvietai, kura atrodas 11. novembra krastmalā starp Minsterejas ielu un Mārstaļu ielu, pa minētās autostāvvietas zemes ziemeļaustrumu robežu līdz Mārstaļu ielai, pa Mārstaļu ielas labo malu, no minētās autostāvvietas līdz Kungu ielai, pa Kungu ielas labo malu, no Mārstaļu ielas līdz Kaļķu ielai, pa Kaļķu ielas labo malu, no Kungu ielas līdz Mazajai Jaunielai, pa Mazās Jaunielas kreiso malu, no Kaļķu ielas līdz Jaunielai, pa Jaunielas kreiso malu, no Mazās Jaunielas līdz 11. novembra krastmalai, pa Poļu gātes labo malu, no Pils laukuma līdz 11. novembra krastmalai, pa 11. novembra krastmalas labo malu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (turpmāk - R zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu R zonas teritorijā ir 1,30 euro;".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi", mainot Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu B zonas teritoriju un attiecīgi samazinot R zonas teritoriju.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi veicinās to, ka Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā palielinās Rīgas iedzīvotāju un viesu skaits, kā arī sekmēs uzņēmējdarbību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Attiecīgi atkārtota zonējuma grozījuma gadījumā prognozējamās izmaksas būs ap 2000 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

-

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

-

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

-

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

25.02.2021