Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14. nr.; 2003, 2., 15. nr.; 2004, 14. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2., 14., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 51./52., 178. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 40., 187., 191. nr.; 2015, 49., 245. nr.; 2017, 236. nr.; 2019, 57., 212. nr.; 2020, 223. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Karavīrs, kurš apguvis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzītu starptautiski akreditētu kaujā cietušo aprūpes kursa mācību programmu, ir tiesīgs sniegt paplašināto pirmo palīdzību, pildot dienesta pienākumus un izmantojot Ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā iekļauto paplašinātās pirmās palīdzības aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus."

2. 16. pantā:

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, izņemot šā panta 2.2 daļā minēto gadījumu;";

papildināt otrās daļas 3. punktu ar vārdiem un skaitli "izņemot šā panta 2.2 daļā minēto gadījumu";

aizstāt otrās daļas 4. punktā vārdus "minētos noziedzīgos nodarījumus" ar vārdiem "minēto noziedzīgo nodarījumu";

papildināt otro daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) kura iesaukšana un pieņemšana dienestā neatbilst nacionālās drošības interesēm saskaņā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinumu.";

papildināt pantu ar 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(22) Aizsardzības ministra izveidota komisija var atļaut šā panta otrās daļas 1. vai 3. punktā minētā Latvijas pilsoņa pieņemšanu militārajā dienestā, ja viņš nav izdarījis tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība ir dzēsta vai noņemta vai pēc nolēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata ir pagājuši ne mazāk kā pieci gadi.

(23) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aizsardzības ministra izveidota komisija izvērtē jautājumu par šā panta 2.2 daļā minētās atļaujas sniegšanu."

3. 43. pantā:

izteikt otrās daļas 9. punktu šādā redakcijā:

"9) karavīrs ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;";

izslēgt otrās daļas 11. punktā vārdus un skaitli "izņemot šīs daļas 9. punktā minēto";

izslēgt ceturtās daļas 1., 2. un 3. punktā vārdus un skaitli "izņemot šā panta otrās daļas 9. punktā minēto".

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 11. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 23. februārī

09.03.2021