Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2020

2020. gada 29. decembrī

Par grozījumiem Durbes novada domes 2015. gada 9. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 "Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

APSTIPRINĀTI
ar Durbes novada domes
29.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 477 (prot. Nr. 17 42. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Izdarīt Durbes novada domes 2015. gada 9. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 "Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" šādu grozījumu:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri.

Durbes novada domes priekšsēdētājs O. Petrēvics

 

Paskaidrojuma raksts
Durbes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020 "Par grozījumiem Durbes novada domes 2015. gada 9. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 "Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu""

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums 2021. gada 1. janvārī stājas spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā". No 2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tajā skaitā komersantiem, iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību institūcijām, nebūs jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Tiek mainīta oficiālā Durbes novada domes saistošo noteikumu publikācijas vieta no Durbes novada domes bezmaksas informatīvā izdevuma "Durbes novada vēstis" un oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Durbes novada domes kanceleja.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Nav notikušas.
Saistošo noteikumu ietekme uz budžetu Nav.

Durbes novada domes priekšsēdētājs O. Petrēvics

01.01.2021