Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījums Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21. nr.; 2000, 15., 19. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 20. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 22. nr.; 2008, 23. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 112., 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2015, 127. nr.; 2018, 65., 132. nr.; 2020, 21., 102. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt pārejas noteikumus ar 48. un 49. punktu šādā redakcijā:

"48. Izglītības iestāde, kura līdz 2020. gada 10. jūnijam uzsākusi darbības, lai izpildītu Vispārējās izglītības likumā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 10. jūnijam, un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai noteiktās prasības, ir tiesīga, saskaņojot ar izglītības iestādes dibinātāju, līdz 2021. gada 31. maijam iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu ar lūgumu piešķirt izglītības iestādei valsts ģimnāzijas statusu. Vienlaikus iesniedzami dokumenti, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību šādiem kritērijiem:

1) izglītības iestādē no 10. klases līdz 12. klasei pēc datiem uz 2019. gada 1. septembri ir mācījušies:

a) ne mazāk par 250 izglītojamiem — Rīgā,

b) ne mazāk par 180 izglītojamiem — republikas pilsētās, izņemot Rīgu,

c) ne mazāk par 120 izglītojamiem — administratīvajās teritorijās, izņemot republikas pilsētas;

2) izglītības iestāde 2019./2020. mācību gadā ir īstenojusi vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas un vismaz vienu no tām — matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā;

3) ja izglītības iestāde 2019./2020. mācību gadā ir īstenojusi divas pamatizglītības programmas vai vairāk, vienu no tām — matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā;

4) izglītības iestādē 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis:

a) vismaz par 10 procentiem augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī,

b) vismaz par pieciem procentiem augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums attiecīgajā plānošanas reģionā;

5) izglītības iestāde 2019./2020. mācību gadā ir veikusi šādas pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā:

a) sniegusi vispārējās izglītības iestādēm un pedagogiem metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā pedagoģijas un skolvadības jautājumos,

b) nodrošinājusi izglītības iestādes bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību izglītojamiem un pedagogiem,

c) atbalstījusi izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā valsts un starptautiskā līmenī,

d) organizējusi vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi;

6) izglītības iestādes pedagogi 2019./2020. mācību gadā ir iesaistījušies valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā (valsts pārbaudījumu vērtēšanā, izglītības satura izveidē, mācību literatūras izvērtēšanā) pašvaldību vai valsts līmenī.

49. Izglītības un zinātnes ministrija mēneša laikā pēc šā likuma pārejas noteikumu 48. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē izglītības iestādes atbilstību noteiktajiem kritērijiem un sniedz izglītības iestādes dibinātājam motivētu atbildi. Ja izglītības iestāde atbilst šā likuma pārejas noteikumu 48. punktā minētajām prasībām, Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma piešķir izglītības iestādei valsts ģimnāzijas statusu, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 4. februārī.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2021. gada 9. februārī
23.02.2021