Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 21. nr.; 2001, 1., 12. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 2., 12. nr.; 2006, 1., 15. nr.; 2007, 10., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.; 2011, 80. nr.; 2013, 40. nr.; 2015, 91. nr.; 2017, 128., 203. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "republikas pilsētas pašvaldība" (attiecīgā skaitlī un locījumā) un "republikas pilsētas dome" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "valstspilsētas pašvaldība" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Aizstāt 30. panta pirmajā, ceturtajā un 5.1 daļā vārdus "republikas pilsētas administratīvā teritorija" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "valstspilsētas administratīvā teritorija" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

3. 35. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis plānošanas reģiona vai valstspilsētas (Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas vai Ventspils) pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti attiecībā uz katru autotransporta līdzekli.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Plānošanas reģiona izsniegtā speciālā atļauja (licence) nedod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru šā panta pirmajā daļā minēto valstspilsētu administratīvajās teritorijās, un šo valstspilsētu pašvaldību izsniegtās speciālās atļaujas (licences) nedod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru pārējā attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā. Speciālā atļauja (licence) dod tiesības nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus valstspilsētas vai pārējās tā plānošanas reģiona teritorijas, attiecībā uz kuru saņemta speciālā atļauja (licence)."

4. Izteikt 35.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārvadātāja vai apvienības dalībnieka atbilstību šā panta trešās daļas prasībām izvērtē plānošanas reģions vai šā likuma 35. panta pirmajā daļā minēto valstspilsētu pašvaldības, izsniedzot licences kartīti ar speciālu atzīmi. Šī licences kartīte vienlaikus dod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru plānošanas reģiona vai valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kurā izsniegta speciālā atļauja (licence)."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Speciālā atļauja (licence) un licences kartīte pasažieru pārvadājumiem ar taksometru, kuru līdz 2021. gada 30. jūnijam izsniegusi Valmieras pilsētas pašvaldība vai Jēkabpils pilsētas pašvaldība, ir spēkā līdz tās derīguma termiņa beigām pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru attiecīgajā plānošanas reģionā."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 4. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 9. februārī

01.07.2021