Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Ludzā 2021. gada 28. janvārī

Grozījums Ludzas novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Apstiprināti ar Ludzas novada domes
28.01.2021. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 2, 34. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

Izdarīt Ludzas novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" grozījumu un aizstāt vārdus "laikraksts "Ludzas zeme"" ar vārdiem "oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"".

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Saistošo noteikumu Nr. 1 "Grozījums Ludzas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu""
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa.

2.

Normatīvā akta projekta būtība Saistošie noteikumi nosaka, ka Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta tiek noteikta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

II. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu un uzņēmējdarbības vidi

1.

Finansiālā ietekme Pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojumu rakstu publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" no 2021. gada 1. janvāra ir bezmaksas.

2.

Administratīvās procedūras raksturojums Saistošo noteikumu teksti tiks nodoti publicēšanai oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis".

3.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Nav attiecināms.

III. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.

Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā internetā.

IV. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.

Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas Konsultācijas nav notikušas.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs

09.02.2021